Rezygnacja członka rady nadzorczej Grupy Lotos

Udostępnij artykuł
We wtorek Grupa Lotos poinformowała, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku, Adam Lewandowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej GL.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie jako przyczynę podano względy osobiste.

Adam Lewandowski będzie wykonywał swoje obowiązki do 29 czerwca 2021 roku. Funkcję członka rady nadzorczej Grupy Lotos zaczął pełnić od dnia 22 grudnia 2016 roku wchodząc w skład Rady IX i X kadencji. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem spełniał warunki niezależności.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra nauk prawnych) i radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

Praktykę zawodową zdobywał pracując m.in. w sektorze bankowo finansowym (PeKaO, BOŚ, Bank Polskiej Spółdzielczości, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W latach 2006-2009 dyrektor wykonawczy pionu prezesa zarządu, dyrektor biura spółki odpowiedzialny za obsługę organów statutowych PGNiG, dyrektor biura kadr.

W latach 2013-2018 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie Kapitałowej PGNiG. Od 2018 roku zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Grupie PGE.

Obecnie rada nadzorcza Grupy Lotos pracuje w następującym składzie:

Beata Kozłowska-Chyła – przewodnicząca
Piotr Ciach – wiceprzewodniczący
Katarzyna Lewandowska – sekretarz rady
Dariusz Figura – członek rady
Grzegorz Rybicki – członek rady

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ-MAJ 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.