Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący uszczelnienia obrotu paliwami

Udostępnij artykuł

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana w przepisach dotyczy m.in. usprawnienia procesu obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi, w tym głównie paliwami. Zmiany obejmą m.in. nowe obowiązki oraz przejście z papierowej ewidencji na wersje elektroniczne w ramach Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
źródło: gov.pl

Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Finansów mają – w założeniu – usprawnić monitorowanie przewozu benzyny i oleju napędowego oraz kontrole obrotu tymi wyrobami. Przedstawiciele rządu deklarują, że zmiana w przepisach ma na celu dalszą redukcję nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi.

Najważniejsze rozwiązania

W celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw.

  • Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa.
  • Rejestracja będzie miała charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca).
  • Rozwiązanie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.
    Wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.
    Uporządkowany zostanie obszar podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. tzw. podmiotów przywożących.
    Wprowadzone zostanie przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje, w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych.
  • System zostanie udostępniony bezpłatnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 12 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

źródło: KPRM

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 06.07.2023
Aktualizacja: 11.07.2023