Shell rozpocznie budowę wytwórni odnawialnego wodoru

Udostępnij artykuł

Spółki zależne Shell – Shell Nederland oraz Shell Overseas Investments – podjęły ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy Holland Hydrogen I. To wytwórnia odnawialnego wodoru, która po rozpoczęciu działania w 2025 roku będzie największym takim zakładem w Europie.

Shell logo

Odnawialny wodór

Elektrolizer o mocy 200 MW zostanie zbudowany na terenie Tweede Maasvlakte w porcie w Rotterdamie. Będzie wytwarzać do 60 000 kg odnawialnego wodoru dziennie. Energia odnawialna dla elektrolizera będzie pochodzić z morskiej farmy wiatrowej Hollandse Kust (noord), która jest częściowo własnością firmy Shell.

Odnawialny wodór będzie dostarczany rurociągiem HyTransPort[1] do Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, gdzie zastąpi część szarego wodoru (produkowanego z gazu ziemnego), który jest wykorzystywany w rafinerii. Przyczyni się to do częściowej dekarbonizacji wytwórstwa produktów energetycznych w tym zakładzie, takich jak benzyna, olej napędowy i paliwo lotnicze. Ze względu na pojawienie się na rynku samochodów ciężarowych na wodór, a także rozwijają się sieć obsługujących je stacji paliw, wodór odnawialny może znacząco przyczynić się do dekarbonizacji transportu drogowego.

Holland Hydrogen I jest dowodem na to, jak nowe rozwiązania energetyczne mogą współdziałać, by zaspokajać potrzeby społeczne związane z czystszą energią. To także kolejny przykład zaangażowania Shell w realizację celu, jakim jest osiągnięcie statusu firmy o zerowym poziomie emisji netto do 2050 roku. Wodór odnawialny będzie odgrywać decydującą rolę w systemie energetycznym przyszłości, a inwestycja ta stanowi ważny krok w realizacji jego potencjału.
– powiedziała Anna Mascolo, wiceprezes wykonawcza ds. nowych rozwiązań energetycznych w Shell.

Shell chce przyczyniać się do budowy globalnej gospodarki opartej na wodorze. W tym celu firma rozwija możliwości w zakresie produkcji, przechowywania, transportu i dostarczania wodoru do odbiorców końcowych. Zatwierdzenie budowy Holland Hydrogen I to ważny kamień milowy na tej drodze – nie tylko dla Holandii jako lidera w dziedzinie gospodarki opartej na wodorze, ale też dla firmy Shell na całym świecie.

Inwestycje wodorowe Shell

Shell jest właścicielem i operatorem około 10 proc. globalnej mocy produkcyjnej zainstalowanych elektrolizerów wodorowych. W tym 20-megawatowego elektrolizera w Chinach i 10-megawatowego elektrolizera z membraną elektrolitowo-polimerową (PEM) w Niemczech. Mogą one produkować odpowiednio 3000 i 1300 ton wodoru rocznie. Shell pracuje także nad inwestycjami w niskoemisyjną produkcję wodoru o potencjalnej wydajności przekraczającej 950 kiloton rocznie (wskaźnik ten dotyczy udziału Shell).

Warunki klasyfikacji wytwarzanego wodoru jako wodoru ze źródeł odnawialnych lub paliwa odnawialnego pochodzenia niebiologicznego (RFNBO) określa ustawodawstwo Unii Europejskiej. Kryteria te zostały wskazane w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED). Shell dąży do wytwarzania wodoru zgodnie z tą dyrektywą oraz powiązanymi z nią aktami delegowanymi. Niektóre części ustawodawstwa UE, takie jak akty delegowane, są przedmiotem dyskusji i nie zostały jeszcze sfinalizowane. Podczas produkcji Shell będzie uwzględniał wymogi przepisów w ich ostatecznym brzmieniu.

Holland Hydrogen I ma na celu produkcję wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej generowanej przez morską elektrownię wiatrową Hollandse Kust (noord). W lipcu 2020, Shell i Eneco w ramach consorium CrossWind wygrały przetarg na morską farmę wiatrową Hollandse Kust (noord). Łączna moc zainstalowana wyniesie 759 megawatów. Inwestycja powstanie bez subsydiów (udział Shell 79,9 proc.). Zgodnie z planem farma wiatrowa zacznie działać w 2023 r. Wygeneruje 3,3 TWh rocznie. To równowartość 2.8 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Holandii. Farma wiatrowa będzie zlokalizowana 18,5 km od wybrzeża Holandii w pobliżu miasta Egmond aan Zee.

Inwestycje offshore Shell

Shell ma 50-lat doświadczenia w realizacji złożonych, zintegrowanych projektów morskich na Morzu Północnym, 20-letnie doświadczenie w rozwoju energetyki wiatrowej. Niedawno Shell potwierdził swój udział w przetargu polskiego rządu dotyczącym morskiej energetyki wiatrowej, który obejmuje jedenaście obszarów na Morzu Bałtyckim. Według WindEurope, na polskim Morzu Bałtyckim do 2050 r. może powstać nawet 28 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Shell chce odegrać kluczową rolę w zapewnieniu części tych mocy. Będzie to możliwe dzięki doświadczeniu w realizacji złożonych, zintegrowanych projektów morskich na Morzu Północnym, 21 GW potencjalnych morskich projektów wiatrowych, a także dzięki możliwościom finansowym,

Źródło: Shell

[1] HyTransPort to nowy rurociąg wodorowy przebiegający przez port w Rotterdamie, który będzie stanowić element infrastruktury wodorowej Holandii.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 14.07.2022
Aktualizacja: 14.07.2022