Szacunkowe wyniki Unimot S.A. za III kwartał 2023 r.

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2023 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła w tym okresie 25,4 mln zł, a przychody ogółem 3 360 mln zł.

Unimot Petrolnet

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 120,7 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 814 mln zł przychodów ogółem.
Na wyniki Grupy Unimot w III kwartale 2023 r. wpływ miała przede wszystkim sytuacja na krajowym rynku paliw, szczególnie oleju napędowego. Od drugiej połowy sierpnia krajowe notowania oleju napędowego zaczęły osiągać poziomy nieodzwierciedlające światowych notowań tego produktu, znajdując się znacznie poniżej poziomu tych notowań. Spowodowało to ograniczenie działalności w zakresie obrotu olejem napędowym pochodzącym z importu i oferowaniu go na krajowym rynku. W związku z tym w III kwartale 2023 r. Grupa Unimot koncentrowała się w szczególności na zaspokajaniu zapotrzebowania na paliwo na rynku ukraińskim, realizacji zaciągniętych już wcześniej przez Grupę zobowiązań na dostawy oleju napędowego wobec krajowych kontrahentów oraz dostarczaniu – zgodnie z umowami – oleju napędowego do sieci stacji AVIA.

Wpływ negatywnych warunków rynkowych

Zarząd przeanalizował wpływ negatywnych warunków rynkowych, o których mowa powyżej, na wyniki Grupy, uwzględniając m.in. wpływ realizacji zobowiązań kontraktowych Grupy Unimot, które ze względu na ograniczoną podaż nie mogły zostać wykonane w oparciu o produkt zakupiony w Polsce, a musiały zostać zrealizowane z importowanego oleju napędowego. Zarząd oszacował, że w konsekwencji powyższej sytuacji Grupa utraciła korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach.

W trzecim kwartale mieliśmy do czynienia z wyjątkowo niekorzystnym otoczeniem rynkowym, co przełożyło się na wyraźnie niższe wyniki w segmencie paliw. Były to okoliczności, które w tak szeroko zakrojonej skali trudno było przewidzieć. W związku z tym, że zawsze jako Grupa potrafiliśmy się szybko dostosować do bieżącego otoczenia, ograniczyliśmy import do minimum i skoncentrowaliśmy się na zyskownych obszarach tego biznesu, czyli na eksporcie produktu i obsłudze kontraktów krajowych opartych na notowaniach Platts, stanowiących około 20 proc. naszego wolumenu sprzedawanego w Polsce. Liczę na to, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy działać w takim otoczeniu rynkowym, w jakim działaliśmy do tej pory. Jednocześnie cieszymy się, że nasz biznes jest już zdywersyfikowany i rentowny w pozostałych głównych liniach biznesowych. Warto zaznaczyć, że pozytywny wpływ wszystkich przejętych w 2023 r. aktywów szacujemy w III kwartale na poziomie 49,2 mln zł – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Aktywa przejęte przez Grupę Unimot w 2023 r. to spółki Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.
Jeśli chodzi o wyniki operacyjne wypracowane w III kwartale 2023 r. przez Grupę Unimot w segmentach, które do 2022 r. stanowiły główne źródło przychodów Grupy Unimot, według wstępnych szacunków Grupa wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 481,6 tys. m3 (spadek o 9 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7 proc. r/r do 68,7 tys. ton.

źródło: Unimot

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 09.11.2023
Aktualizacja: 10.11.2023