Unimot opublikował szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał 2024

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2024 roku. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) wyniosła w tym okresie 43,2 mln zł, a przychody ogółem 2 950 mln zł.

Unimot Petrolnet

Wyniki Grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio: 104,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i 3 279 mln zł przychodów ogółem.

Na wyniki w I kwartale 2024 r. wpłynęło otoczenie rynkowe segmentu oleju napędowego, które cały czas nie umożliwiało osiągania na tym produkcie satysfakcjonujących marż. Chociaż od końca 2023 r. krajowe notowania oleju napędowego kształtowały się powyżej poziomów obserwowanych w drugim półroczu 2023 r., to i tak nie zapewniały osiągania zakładanych wyników finansowych. Częściowo erozja wyniku z tytułu obrotu olejem napędowym została skompensowana dodatkowym wynikiem EBITDA osiągniętym dzięki obrotowi benzyną, biopaliwami i olejem opałowym.

W pierwszym kwartale 2024 r. nadal mierzyliśmy się z wyzwaniami w otoczeniu biznesowym naszego segmentu obrotu olejem napędowym – cały czas sytuacja nie wróciła do normy, która pozwoliłaby generować marże adekwatne do warunków w jakich działamy. Podobnie jak przez całe drugie półrocze 2023 r. nadrabiamy wynikami generowanymi przez wszystkie przejęte przez nas biznesy, tym samym czerpiemy  z przeprowadzonego z sukcesem procesu dywersyfikacji biznesu. W naszej opublikowanej niedawno nowej strategii biznesowej na lata 2024-2028 nakreśliliśmy ambitne plany dla każdego z segmentów biznesowych Grupy i jesteśmy przekonani, że już w 2024 r. efekty ich realizacji będzie widać w naszych wynikach – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

W I kwartale 2024 r. aktywa przejęte w 2023 r., tj. Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia oraz Unimot Aviation, wniosły do wyniku EBITDA skorygowanej 14,5 mln zł.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM wydaniem <<

SB CS okladka

Na wyniki Grupy Unimot pozytywny wpływ miała działalność segmentu gazu ziemnego, który realizował dostawy gazu zakontraktowane w poprzednich okresach, kiedy ceny tego produktu kształtowały się na wyższych poziomach. Segment ten osiągnął w I kwartale wynik EBITDA skorygowana na poziomie 17,5 mln zł. Jeśli chodzi o wyniki operacyjne wypracowane w I kwartale 2024 r. przez Grupę Unimot w segmentach, które do 2022 r. stanowiły główne źródło przychodów Grupy Unimot, według wstępnych szacunków Grupa wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 476 tys. m3 (spadek o 11 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 1 proc. r/r do 72 tys. ton.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 13.05.2024
Aktualizacja: 13.05.2024