Unimot opublikował wyniki za III kwartał 2023 r.

Udostępnij artykuł

Unimot opublikował skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana Grupy Unimot wyniosła w tym okresie 29,2 mln zł, a przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 3,3 mld zł.

Unimot Petrolnet

W III kwartale 2023 roku Grupa Unimot podejmowała intensywne działania nakierowane na skuteczne zarządzanie wyzwaniami, które pojawiły się w tym okresie oraz wykorzystaniu w maksymalnym zakresie szans rynkowych. Wszystkie podejmowane działania miały na celu realizację strategii biznesowej oraz wzmacnianie wartości i pozycji Grupy Unimot.
Nadzwyczajnym zjawiskiem determinującym skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w III kwartale 2023 r. była sytuacja na lokalnym rynku oleju napędowego. Od drugiej połowy sierpnia 2023 r. ceny tego produktu w Polsce kształtowały się znacznie poniżej notowań obserwowanych na rynkach światowych. Oznacza to, że import oleju napędowego generował ujemne marże. W tej sytuacji Grupa, chcąc zniwelować negatywne skutki tej sytuacji, ograniczyła import oleju napędowego do wielkości koniecznych do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych wcześniej umów. Pomimo podjętych działań, szacuje się, że nastąpiła utrata korzyści rzędu 72,4 mln zł, co nie wystąpiłoby, gdyby otoczenie rynkowe w III kwartale 2023 r. nie odbiegało w znacznym stopniu od warunków obrotu olejem napędowym obserwowanych w poprzednich okresach.

Skutki nadzwyczajnej sytuacji na rynku paliw zostały w znacznym zakresie zniwelowane przez wypracowane wyniki osiągnięte przez spółki nabyte przez Grupę Unimot w 2023 r. oraz przez pozostałe biznesy rozwijane w ramach Grupy Unimot. Aktywa przejęte przez Grupę Unimot w 2023 r. to spółki Olavion, Unimot Commodities, Unimot Terminale, Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen, RCEkoenergia i Unimot Aviation.

Wszystkie działania realizowane w przejętych spółkach prowadzone są w oparciu o zasady, które przyświecają nam od początku działalności Grupy Unimot na rynku. To przede wszystkim elastyczne reagowanie na bieżące i zidentyfikowane przyszłe wyzwania rynkowe, dynamika w działaniu oraz szybkość decyzyjna, które pozwalają nam robić krok naprzód nawet w obliczu bardzo wymagającego otoczenia. Bardzo ważny dla mnie osobiście jest fakt, że spółki się rozwijają, również pod względem liczby zatrudnionych – pokazuje to, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym pracodawcą, co jest ważne przede wszystkich z punktu widzenia społeczności lokalnych, których staliśmy się ważną częścią. Liczę na to, że w następnych okresach będziemy mogli sukcesywnie chwalić się kolejnymi postępami w rozwoju przejętych spółek, które już teraz stanowią integralną część naszej Grupy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Kontrybucja przejętych w 2023 r. biznesów do wyniku EBITDA skorygowana Grupy Unimot w III kwartale
2023 r. roku wyniosła 47,8 mln zł i miała stabilizujący wpływ na skonsolidowane dane finansowe. Dodatkowo, pozytywnie na wyniki finansowe wpłynęła działalność w zakresie obrotu LPG, gazu ziemnego i sieci stacji paliw AVIA. Ich łączna EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 17,6 mln zł. W raportowanym okresie wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw przekroczył 481,4 tys. m3, a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 80,1 tys. ton.

źródło: Unimot

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 23.11.2023
Aktualizacja: 23.11.2023