Unimot rozbudowuje zarząd

Polski niezależny importer paliw spółka Unimot, która ostatnio mocno inwestuje w segment OZE, powiększy skład swojego zarządu o kolejnego, czwartego członka, którym zostanie Mikołaj Wierzbicki.

Decyzją rady nadzorczej Unimot z dniem 1 stycznia 2021, Mikołaj Wierzbicki zostanie powołany do zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej. Mikołaj Wierzbicki posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi i ich finansami, które zdobywał podczas pracy dla Grupy Kopex oraz Grupy PKN Orlen, w której na stanowiskach członka zarządu nadzorował spółkę Orlen Gaz i Rafinerię Trzebina, a na stanowisku członka rady nadzorczej sprawował nadzór właścicielski nad spółką Orlen Asfalt.

Mikołaj Wierzbicki zdobywał także doświadczenie w procesach restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw takich jak spółka Ruch czy huta i rafineria ołowiu Orzeł Biały. Aktualnie w Unimot będzie odpowiedzialny za koordynację działań spółek w Grupie Kapitałowej Unimot oraz nowe inwestycje w segment związany z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Grupa Unimot sukcesywnie się rozrasta, wokół spółki Unimot notowanej na GPW skupiliśmy 10 spółek zależnych, potrzebujemy osoby która po stronie zarządu będzie nadzorowała ich dzianie oraz współpracę, to będzie jedno z zadań dla nowego członka zarządu. Kolejnym zadnieniem będzie skupienie się na naszych inwestycjach w segment OZE. W tym roku zaczęliśmy oferować instalacje fotowoltaiczne pod marką Avia Solar, zainwestowaliśmy w projekty farm fotowoltaicznych o mocy 108 MW, a w przyszłym roku chcemy startować z produkcją własnych paneli PV. Mamy także pomysły na kolejne kierunki działań na rynku OZE, a to wszystko wymaga stałej kontroli i nadzoru właścicielskiego w którym Mikołaj Wierzbicki ma duże doświadczanie.  Jestem przekonany, że okaże się właściwym profesjonalistą na tym ważnym dla nas stanowisku – mówi Andreas Golombek, przewodniczący rady nadzorczej Unimot.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.