Ustawa o opłacie emisyjnej z podpisem prezydenta

Udostępnij artykuł

6 czerwca br. posłowie uchwalili ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wprowadza między innymi zapis o objęciu opłatą emisyjną wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych. Potem dokument został przekazany prezydentowi i marszałkowi senatu, jednak na posiedzeniu 29 czerwca 2018 senatorowie nie wnieśli żadnych poprawek. 2 lipca br. ustawa została przekazana do podpisu prezydentowi, który złożył pod nią podpis 10 lipca br.

Nowe prawo dotyczące biokomponentów i biopaliw zakłada stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, z której finansowane mają być projekty związane m.in. z rozwojem elektromobilności w Polsce. Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Ustawa pozwoli też na tworzenie przez samorządy stref czystego transportu w miastach, do których można ograniczyć wjazd pojazdów z tradycyjnym napędem silnikowym.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
  NOWOCZESNE I PRAKTYCZNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW
!!! ZAWSZE BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNEGO WYDANIA !!!

link do aktualnego numeru: CZERWIEC

Projekt zakłada objęciu opłatami wprowadzenia na rynek krajowy następujących paliw: benzyn silnikowych o kodach CN 2710 11 45, CN 2710 11 49 oraz olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 41. Wysokość opłaty dla każdego z rodzaju paliw ustalono na 80 zł za każde 1000 litrów. W myśl ustawy z obowiązku opłaty powinni wywiązać się: producenci paliw silnikowych albo ich importerzy, albo podmioty dokonujące nabyci wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych, albo inne podmioty podlegające na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

– regulacji w zakresie zmian w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych związanych ze sposobem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.,

– regulacji w zakresie zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne dotyczących wprowadzania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz regulacji przepisu przejściowego dotyczącego wprowadzenia taryf za przesyłanie paliw gazowych, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy,

– regulacji w zakresie zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska dotyczących wprowadzenia opłaty emisyjnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 

Opublikowano: 19.07.2018
Aktualizacja: 19.07.2018