W efekcie działań KAS wzrosła konsumpcja paliw

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS! RAPORT 2020!] Krajowa Administracja Skarbowa konsekwentnie i skutecznie walczy z przestępczością zorganizowaną w sektorze paliwowym w Polsce, mimo sytuacji związanej z COVID-19 Zapewniliśmy odpowiednie warunki dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników KAS, którzy nieprzerwanie wykonują działania mające na celu likwidację szarej strefy w tym obszarze.
Artykuł, którego autorką jest Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej ukazał się na łamach publikacji STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
Magdalena Rzeczkowska

Skupiamy się zarówno na działaniach prewencyjnych, jak i na celowanych działaniach kontrolnych. Kontrolujemy przewóz towarów, badamy również jakość paliw na stacjach i punktach dystrybucji. Współpracujemy z naszymi partnerami, którymi są m.in. Urząd Regulacji Energetyki, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Efektem działań Krajowej Administracji Skarbowej ukierunkowanych na redukcję szarej strefy w sektorze paliwowym w Polsce, jest obserwowany wzrost konsumpcji paliw. Bazując na danych POPiHN, konsumpcja podstawowych paliw w kraju wzrosła w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego o 6 proc. – benzyny, 5 proc. – LPG i 3 proc. – oleju napędowego. Równocześnie wpływy z tytułu akcyzy od paliw w tym okresie wzrosły o 4 proc. i kształtują się na poziomie 33,9 mld zł.

Pierwsza połowa 2020 r. to naturalnie okres mocnych zawirowań w całej gospodarce, widocznych również w obszarze obrotu paliwami. Spadki obrotów w marcu i kwietniu przełożyły się na spadki wpływów akcyzowych. Jednak od maja 2020 r. widoczny jest trend wzrostowy do poziomu z początku roku.

Jednocześnie obserwujemy stały trend spadkowy wielkości nabyć wewnątrzwspólnotowych akcyzy w zakresie paliw – z 982 mln zł w 2018 r. do 604 mln zł w 2019 r. Wskazuje to na zwiększający się udział krajowych koncernów w ogólnym rynku paliw i sukcesywną redukcję szarej strefy w paliwach. Bazując na prostej metodzie szacowania wielkości luki podatkowej w paliwach (różnica pomiędzy wielkością podatku akcyzowego deklarowanego i wyliczonego w oparciu o konsumpcję POPiHN), szara strefa wyniosła 1,46 proc. w 2019 r., przy wartości 1,94 proc. w 2018 r.

W okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. podmioty zobowiązane dokonały 3 502 803 rejestracji zgłoszeń towarów wrażliwych do systemu SENT. To o ponad 10 proc. więcej niż w analogicznym poprzedzającym okresie. Wyroby paliwowe (CN 2710) stanowiły 83 proc. ogólnej liczby zgłoszeń.

W tym samym okresie funkcjonariusze KAS przeprowadzili ponad 40 tys. kontroli przewozu w ramach ustawy SENT.

Od grudnia 2019 r. wprowadziliśmy obowiązek rejestracji zgłoszeń gazu LPG wraz z podawaniem stanu liczników przez podmioty odbierające. Pierwsze kontrole KAS w tym zakresie przyczyniły się do znacznego uporządkowania tego rynku.

Jeśli chodzi o jakość paliw, działania kontrolne w obszarze olejów napędowych pochodzących z nielegalnej dystrybucji wskazują na spadek liczby nieprawidłowości identyfikowanych przez Laboratoria Celno-Skarbowe – z 5,4 proc. w 2018 r. do 3,4 proc. w 2019 r. Oprócz kontroli celowanych, komórki kontrolne KAS wykorzystują w codziennej pracy 7 laboratoriów mobilnych, które wspomagają kontrole i jednocześnie przyspieszają sam proces wstępnego badania wątpliwych wyrobów ropopochodnych.

O zwiększonej skuteczności naszych działań świadczy również zmniejszająca się ilość produkcji olejów bazowych, które mogły być wykorzystywane przez grupy przestępcze do nielegalnego wprowadzania takich produktów do krajowego obrotu jako oleje napędowe. W 2016 r. deklarowana produkcja „paliwopodobnych” olejów wynosiła 440 mln litrów, podczas gdy w 2019 r. wielkość ta spadła do 82 mln litrów.

KAS ściśle współpracuj przy weryfikacji podmiotów branży paliwowej z URE, ARM i UOKiK. Uczestniczymy w procesie opiniowania wniosków o udzielenie/cofnięcie koncesji OPZ, MPC, WPC wspierając prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kontrolujemy też spełnianie wymogów koncesyjnych w trakcie obrotu paliwem.

Nasze jednostki udzielają także pomocy prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie weryfikacji informacji o wielkości przywozu paliw ciekłych przez podmioty zobowiązane do utrzymywania rezerw materiałowych.

Informacje o wykrywanych przez KAS przypadkach dystrybucji paliw nie spełniających wymogów jakościowych kierowane są również do prezesa UOKiK.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 20.10.2020
Aktualizacja: 20.10.2020