W siedzibie Grupy MOL odbył się Szczyt Ministerialny ws. konkurencyjności Europy

Udostępnij artykuł

W siedzibie Grupy MOL odbyło się pierwsze w okresie węgierskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej nieformalne posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności. Ministrowie i sekretarze stanu UE odpowiedzialni za konkurencyjność zebrali się w Kampusie MOL, aby omówić wyzwania stojące przed kontynentem. Interesariusze z branży podkreślają, że utrzymanie konkurencyjności Europy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zielonej transformacji energetycznej, wymagającej współpracy i środowiska sprzyjającego rozwojowi przemysłu.

mol stacja logo

Podczas wydarzenia przemawiali Zoltán Áldott, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy MOL, oraz Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Po dyskusjach uczestnicy obejrzeli interaktywną wystawę prezentującą różne narzędzia demonstracyjne, próbki produktów i filmy prezentujące strategiczne obszary działalności Grupy MOL.

W interesie nas wszystkich leży, aby Europa pozostała silna i konkurencyjna. Wymaga to szerokiej współpracy między przemysłem a decydentami. Prosimy przywódców Unii Europejskiej, aby zamiast nadmiernych regulacji i obciążeń administracyjnych zaoferowali kluczowym uczestnikom rynku przewidywalną i realistyczną wizję przyszłości. Pakiet klimatyczny „Fit for 55” to wspaniała wizja, ale Europa w rzeczywistości potrzebuje planu „Fit for Reality”, aby stawić czoła wyzwaniom prawdziwego świata. Zależy nam, aby dzięki naszym inwestycjom przyspieszyć przejście na zieloną energię, ale do tego niezbędne jest wspierające otoczenie. Ma to dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ Grupa MOL nie tylko realizuje ekologiczne cele UE, ale odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – stwierdził Zoltán Áldott, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy MOL, w przemówieniu powitalnym.

Po spotkaniu uczestnicy wzięli udział w interaktywnej wystawie, prezentującej zrównoważone obszary strategiczne Grupy MOL z wykorzystaniem różnych narzędzi demonstracyjnych, próbek produktów i filmów. Tematyka eksponatów obejmowała m.in. zielony wodór, biogaz, różne paliwa syntetyczne i biopaliwa, gospodarkę odpadami i recykling tworzyw sztucznych, a także surowce petrochemiczne niezbędne do produkcji wyrobów codziennego użytku. Na potrzeby wydarzenia firma uruchomiła laboratorium litowe, a jej eksperci zaprezentowali możliwości, jakie Grupa MOL widzi w zakresie energii geotermalnej oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS).

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM pełnym wydaniem <<

Stacja Benzynowa & Convenience Store petrolnet

5 postulatów, jak polityka przemysłowa może umożliwić transformację energetyczną i wspierać konkurencyjność Europy

  1. Potrzebujemy nowego paradygmatu przemysłowego i regulacyjnego: polityka powinna tworzyć pozytywne możliwości biznesowe, ponieważ same cele są niewystarczające.
  2. Potrzebna jest uczciwa i dogłębna analiza rzeczywistego wpływu polityki klimatycznej i energetycznej UE na konkurencyjność Europy i jej zdolność do przyciągania inwestycji
  3. Powodzenie transformacji energetycznej zależy od pewności regulacyjnej, zmniejszonych obciążeń administracyjnych, otwartego podejścia do wszystkich opłacalnych zrównoważonych technologii oraz dostępności systemów ograniczających ryzyko w przypadku innowacyjnych projektów.
  4. Niezbędny jest pakiet środków naprawczych, aby zmniejszyć obciążenia regulacyjne, niespójność polityki i lepiej uwzględnić specyfikę regionalną,
  5. Aby odciążyć energochłonne gałęzie przemysłu i zwiększyć środki dostępne na transformację energetyczną, dochody z systemu ETS powinny być przeznaczane na transformację przemysłową dotkniętych sektorów.

źródło: MOL

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 09.07.2024
Aktualizacja: 09.07.2024