WEI o konsolidacji Orlenu i Lotosu

Udostępnij artykuł
Połączenie działalności PKN Orlen i Grupy Lotos pozwoli zbudować liczącego się gracza na rynku paliw w Europie Środkowej a z czasem, na terytorium całej Unii. Synergie uzyskane w wyniku konsolidacji zwiększą jego potencjał zarówno na rynku produkcji i dystrybucji paliw, jak i w bardzo konkurencyjnym, ale zarazem dochodowym, segmencie petrochemicznym.

W swoich rekomendacjach Warsaw Enterpise Institute zwraca uwagę, że konieczna jest możliwie pełna transparentność procesu i szerokie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w wypracowywanie innowacyjnej strategii firmy.

Połączenie ma w pełni ekonomiczne uzasadnienie i wpisuje się w światowy trend konsolidacji i tworzenia się dużych grup przygotowanych do konkurencji międzynarodowej i powinno nieść ze sobą wiele korzyści. Wzmocniony zakupem Lotosu PKN Orlen będzie mieć możliwość zwiększenia swojej mocy zakupowej i umożliwi mu dalszą ekspansję, a dodatkowo połączony koncern zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wspólne zakupy pozwolą nie tylko obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale również otworzyć się w większym stopniu na inne regiony świata.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNE, NOWOCZESNE I NIEZALEŻNE
CZASOPISMO BRANŻY STACJI PALIW
> link do aktualnego numeru <

– Koncept nie jest ani nowy, ani odkrywczy. Połączenie jest wymogiem rynku i procesów od lat zachodzących na całym świecie. Trudność polega na umiejętnym przeprowadzeniu całej operacji tak, żeby znacząco zdywersyfikować dotychczasową działalność firm i przygotować się do wyzwań epoki post-spalinowej – mówi Tomasz Wróblewski, prezes WEI.

Połączenie obu koncernów może mieć także pozytywny skutek dla Pomorza, przede wszystkim ze względu na zwiększenie potencjału spółki, zwiększenie liczby i skali zamówień, wejście w nowe obszary działalności i rozwijanie tych, w których Grupa Lotos jest już aktywna, np. elektromobilność czy wydobycie. Pozytywne reakcje inwestorów giełdowych na informacje o planowanej fuzji świadczą o tym, że rynek spodziewa się zwiększenia wartości zarówno PKN Orlen, jak i Lotosu. Nic nie wskazuje na to, by w jakimkolwiek stopniu mogłaby zostać ograniczona działalność związana z CSR gdańskiej spółki. Aby proces zakończył się szybko i sprawnie, eksperci WEI rekomendują pełną transparentność, przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i interesariuszami. WEI rekomenduje także stworzenie zachęt do preferowania lokalnych przedsiębiorców uczestniczących w przetargach – dostawców Grupy Lotos.

Raport powstał w wyniku analiz WEI i konsultacji przeprowadzonych ze środowiskiem biznesu, strony rządowej, związków zawodowych, ekspertów rynkowych oraz przedstawicieli PKN Orlen i Lotos.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 05.09.2018
Aktualizacja: 05.09.2018