Wiceprezes PIH: Lokalne sklepy rosną w siłę

Udostępnij artykuł
[SPECJALNIE DLA NAS – RAPORT 2021] Pandemia pokazała jak ważna i niezbędna dla społeczeństwa jest rola sklepów spożywczych. Placówki te stanęły na wysokości zadania w bezpiecznym zapewnianiu społeczeństwu dostępu do żywności i artykułów pierwszej potrzeby – pisze na łamach Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna – Raport 2021 Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.
Polacy doceniają lokalne sklepy

Sieci handlowe są przygotowane do działania w tej trudnej sytuacji – dbają o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Polacy ufają sklepom osiedlowym. Jeżeli chodzi o zachowania konsumenckie, daje się zauważyć mniejszą częstotliwość wizyt w sklepach przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu wartości koszyka. Taki trend wskazuje też pośrednio, iż konsumenci wolą sklepy lokalne blisko domu jako główne miejsce robienia zakupów. Polacy docenili, że w małych sklepach zakupy są bezpiecznie – aby do nich dotrzeć, nie trzeba korzystać ze środków transportu, na niewielkiej powierzchni łatwiej utrzymać standardy sanitarne, nie ma tam wielu ludzi, a czas przebywania w nich jest krótki. Sklepy szybko wprowadziły nowe zaostrzone procedury dotyczące zasad higieny i wymagają tego zarówno od pracowników, jak i klientów.

Handel internetowy dynamicznie się rozwija

Pandemia wzmocniła też rozwój handlu internetowego. Te trudne warunki działania były dla niektórych firm bodźcem do rozwoju, do inwestycji w innowacje. Takie podejście jest istotne w każdym czasie – rzeczywistość cały czas ewoluuje, zatem prowadząc biznes nie można stać w miejscu, trzeba się dostosowywać do zmieniających się potrzeb klientów. Sklepy i sieci, które dziś nie rozpoczną transformacji cyfrowej nie będą w stanie nadążyć za rozwojem handlu i postaw konsumenckich. Małe sklepy mogą zyskać dostęp do innowacyjnych instrumentów także poprzez przynależność do nowoczesnej sieci franczyzowej. Dlatego, aby małe i średnie sklepy mogły jeszcze skuteczniej nawiązać walkę konkurencyjną z silnymi dyskontami oraz odnaleźć się na coraz bardziej cyfrowym rynku, powinny się jednoczyć w systemach franczyzowych oraz grupach zakupowych.

W kryzysie trzeba zwolnić darowizny z podatku

Zauważmy także, że w dobie kryzysu ważne jest pomaganie – są chętni darczyńcy, są potrzebujący, trzeba jedynie zmienić przepisy. Zwracamy uwagę na problem, jaki każdego dnia uderza w wielu polskich potrzebujących, którzy korzystają ze stałej lub doraźnej pomocy organizacji charytatywnych oraz przedsiębiorców chcących im pomóc. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty na rzecz organizacji pożytku publicznego zapłacenia VAT od takich darowizn, zgodnie ze stawką właściwą dla danego towaru, obliczoną na podstawie początkowej ceny sprzedaży towarów. Jedyne zwolnienie z podatku VAT, które istnieje w przypadku działalności charytatywnej, dotyczy łatwo psujących się artykułów spożywczych i niektórych sprzętów IT oraz wąskiego zakresu produktów przeznaczonych do walki z koronawirusem – taki katalog artykułów stanowi niewielką część potrzeb. Niestety powoduje to, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym. Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących.

Branża przyjęła kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy

Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęli 29 lipca 2021 Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej.

Pod Kodeksem podpisali się franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a także sieci franczyzowe: Delikatesy Centrum, Polska Sieć Handlowa Lewiatan, Żabka Polska, Grupa Edukacyjna Soward, Greenpoint, dostawca posiłków Stava oraz sieci handlowe Intermarche i Bricomarche. Liczba ta stale rośnie, wiele kolejnych podmiotów pracuje nad jego przyjęciem. Kodeks Dobrych Praktyk pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów działających na rynku franczyzy w Polsce. Współinicjatorami projektu są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Franczyzodawców, a patronują mu także Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy to wypracowany oraz sygnowany zarówno przez franczyzobiorców, jak i franczyzodawców dokument, uwzględniający ogromną różnorodność środowiska franczyzy jako modelu biznesowego. Jego celem jest zapewnienie ram dla optymalnej współpracy franczyzodawców i franczyzobiorców. Konieczność zapewnienia adekwatności i uniwersalności Kodeksu dla różnych modeli franczyzowych i branż stanowiła największe wyzwanie w pracach nad Kodeksem. Jego sygnatariusze wyrażają przekonanie, iż osiągnięte rozwiązanie jest możliwie najbliższe takiej uniwersalności. Celem Kodeksu jest określenie dobrych praktyk, zasad i standardów, jakimi powinni kierować się franczyzobiorcy i franczyzodawcy we współpracy w ramach zawartej umowy franczyzy, a także przed jej zawarciem i bezpośrednio po jej rozwiązaniu.

Uzgodnienie zestawu dobrych praktyk dla współpracy w ramach franczyzy leży w interesie całego środowiska, tak franczyzodawców jak i franczyzobiorców, bez względu na różnice w realizowanych modelach franczyzowych. Stworzenie katalogu dobrych praktyk franczyzy i ich przestrzeganie pozwoli na dalszy właściwy rozwój tego modelu biznesowego tak, by pozostał źródłem satysfakcji z prowadzonej działalności dla obu stron umowy. Jednym z ważnych celów Kodeksu jest zapewnienie obu stronom relacji franczyzowej odpowiedniej wiedzy na temat zasad współpracy, którą powinny posiąść i zweryfikować przed jej rozpoczęciem. W ocenie sygnatariuszy jest to jeden z kluczowych warunków pomyślnej współpracy biznesowej.

Sygnatariusze oraz wspierające Kodeks Dobrych Praktyk organizacje deklarują, iż będzie on dokumentem żywym oraz zawsze otwartym na możliwość dołączenia dla wszystkich podmiotów podzielających promowane w nim wartości. Szczegółowe informacje oraz treść kodeksu można znaleźć także na platformie kodeksu www.kodeksfranczyzy.org.pl

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 16.11.2021
Aktualizacja: 16.11.2021