Wyniki Grupy MOL za 2023 r. niższe od oczekiwań przy trudnych warunkach zewnętrznych

Udostępnij artykuł

Grupa MOL podała wyniki finansowe za ostatni kwartał oraz cały rok 2023. W wyniku szeregu napięć geopolitycznych, niekorzystnych czynników rynkowych i nieprzewidywalnej polityki podatkowej i decyzji rządów, spółka zanotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,936 mld USD, czyli o 37% mniej niż przed rokiem. Wynik EBITDA sięgnął natomiast 3,1 mld USD, przebijając prognozę. Dzięki ostrożnym decyzjom inwestycyjnym i silnej zdolności do generowania gotówki, wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,678 mld USD. W samym czwartym kwartale, wynik EBITDA wyniósł 992 mln USD, notując 8% spadek w porównaniu z ostatnim kwartałem roku 2022. W 2024 r. MOL spodziewa się 1,6 mld USD zysku przed opodatkowaniem oraz wyniku EBITDA w okolicach 3 mld USD.

mol stacja logo

W związku z wyjątkowo wymagającymi okolicznościami zewnętrznymi zanotowaliśmy spadek zysku przed opodatkowaniem. Nie jest to niespodzianką, biorąc pod uwagę fakt, że mamy za sobą rok licznych napięć geopolitycznych, makroekonomicznych, ale i branżowych. Dodatkową presję wywierały na nas w tym czasie również decyzje regulatorów m.in. w zakresie polityki podatkowej. Pomimo tych wyzwań, zanotowaliśmy przyzwoity rok przy lepszej niż oczekiwana wewnętrznej dyscyplinie. Zawdzięczamy to wyjątkowej efektywności operacyjnej i kosztowej Grupy MOL oraz ostrożnym decyzjom inwestycyjnym, które były w stanie zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych. Wyzwania roku 2023 tylko umocniły naszą determinację, aby odnieść sukces w nowych obszarach – rozszerzenie naszej działalności o zarządzanie odpadami wzmocniło nasz zintegrowany model biznesowy i położyło podwaliny pod dalszy rozwój. Kontynuujemy naszą podróż w kierunku mądrej transformacji, wzmacniając jednocześnie zarówno aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, jak i konkurencyjność. Wraz z obiecującymi inwestycjami w zielone projekty niskoemisyjne, składa się to na aktywny rozwój kultury przemysłowej naszego regionu oraz wzmocnienie niezależności energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej – ocenił Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy MOL.

W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) wynik EBITDA za rok 2023 sięgnął 1,328 mld USD, notując 41% spadek w porównaniu z 2022 r. Na wynik wpłynęła normalizacja marż rafineryjnych oraz niekorzystne otoczenie w sektorze petrochemii, a także znaczące dodatkowe obciążenia podatkowe, których wpływ tylko częściowo udało się zrekompensować zwiększoną produkcją oraz wyższą sprzedażą. Grupa MOL była również w stanie kontynuować projekty inwestycyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, realizując cel utrzymania dominującej pozycji zarówno w tradycyjnej działalności rafineryjno-petrochemicznej, przy jednoczesnej transformacji w elastyczną, zrównoważoną firmę chemiczną. W ostatnim kwartale roku, wynik EBITDA w tym segmencie spadł o 3% w porównaniu do poprzedniego kwartału, sięgając 456 mln USD. Wpłynęły na to malejące marże i spadająca sezonowo produkcja. Pomimo niewielkich spadków, marże petrochemiczne pozostały niskie, a wynik EBITDA z działalności petrochemicznej pozostał ujemny, negatywnie wpływając na EBITDA w całym 2023 r.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

W wydobywczym (Upstream) całoroczna EBITDA sięgnęła 953 mln USD, co oznacza 57% spadek w porównaniu z rokiem 2022. Uproszczone przepływy pieniężne spadły z kolei do 587 mln USD przede wszystkim w wyniku spadku cen węglowodorów. Produkcja na poziomie 90,4 mboepd, powyżej celu na 2023 r., wydaje się znakomitym osiągnięciem, biorąc pod uwagę trudności w irackim bloku Shaikan. Dobre wyniki na Węgrzech również przyczyniły się do poprawy wielkości produkcji, a także do spełnienia oczekiwań narzuconych przez państwo na szczeblu lokalnym. W ostatnim kwartale produkcja wyniosła 91,5 mboepd, co oznacza wzrost o 4,7 mboepd w porównaniu z poprzednim kwartałem, ponieważ zakończenie planowanych remontów w zakładach przetwarzania i zwiększenie uprawnień na polu ACG pomogły zwiększyć produkcję. W rezultacie, EBITDA za czwarty kwartał skoczyła o 92% do 375 mln USD, dodatkowo wzmocniona nieco wyższymi cenami węglowodorów oraz zakończeniem specjalnego systemu opłat od wydobycia na Węgrzech. Inne godne uwagi wydarzenia obejmowały rozpoczęcie wydobycia gazu ze złoża w Kazachstanie, którego współwłaścicielem jest MOL, którego uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych nastąpi w drugiej połowie 2024 r., a także przyznanie Grupie MOL nowych koncesji geotermalnych zarówno na Węgrzech, jak i w Chorwacji.

Segment detaliczny (Usług konsumenckich) w ostatnim kwartale przyniósł 144 mln USD EBITDA – wynik lepszy o 61% w porównaniu z ostatnim kwartałem roku 2022. Osiągnięto go dzięki stałej poprawie marżowości, dodatkowo wspartej zniesieniem cen maksymalnych na paliwa zarówno na Węgrzech, jak i w Chorwacji. Pierwszy rok działalności w Polsce od czasu przejęcia sieci stacji Lotos w grudniu 2022 r oraz włączenie OMV Słowenia do sieci MOL pozwoliło na zwiększenie sprzedaży paliw o dodatkowych 260 milionów litrów tylko w ostatnim kwartale roku, przyczyniając się do 10% wzrostu sprzedaży paliw od ostatniego kwartału roku 2022. Segment detaliczny znacząco poprawił też marże pozapaliwowe, w tym samym okresie notując 32% wzrostu. Znakomicie radziła sobie oferta gastronomiczna stacji, gdzie sprzedaż kawy wzrosła o 20%, hot dogów o 48%, a kanapek o 52%. Oprócz mocnej oferty, trendowi wzrostowemu sprzyjał stały rozwój zniżek cyfrowych i programu lojalnościowego MOL MOVE oraz trwająca integracja rozbudowanej sieci w Polsce i Słowenii z konceptami Fresh Corner i Gastro.

Segment zarządzania odpadami rozpoczął działalność pod szyldem MOHU w lipcu 2023 r., zgodnie z warunkami koncesji przejmując usługi w tym zakresie na terenie Węgier. W 2023 r. EBITDA w tym segmencie wyniosła 37 mln USD. Istotnym osiągnięciem było wprowadzenie systemu kaucyjnego, wymagającego znaczących nakładów inwestycyjnych, na instalację ok. 2000 maszyn we współpracy z sieciami handlowymi. Działalność w tym zakresie przyczyni się do wypełnienia przez Węgry unijnych zobowiązań. Rozpoczęła się również inwestycja MOL w pierwsze własne wysypisko odpadów oraz przygotowania do kolejnych dziewięciu, a także trzech stacji przeładunkowych oraz trzech sortowni. Całkowite nakłady wyniosą 63 mln USD i obejmą m.in. zakup 200 tys. pojemników do zbiórki selektywnej, podkreślając zobowiązanie MOL do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, zaczynając na Węgrzech.
Segment gazowy (Gas Midstream) przyniósł 265 mln USD EBITDA w 2023 r., o 62% więcej niż rok wcześniej, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył transgraniczny. Kilka średniej wielkości projektów doprowadziło do zwiększenia nakładów inwestycyjnych w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.

źródło: MOL

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 19.02.2024
Aktualizacja: 19.02.2024