Wyniki MOL za pierwsze półrocze

Udostępnij artykuł

Pierwsze sześć miesięcy roku przyniosło EBITDA na poziomie 1,125 mld dolarów, a w samym drugim kwartale 411 mln dolarów. Zarówno działalność segmentu wydobywczego, jak i rafineryjno-petrochemicznego pozostawały pod wpływem niekorzystnych warunków makro oraz znaczących danin rządowych, w tym dodatkowych podatków i opłat licencyjnych za wydobycie. Ponadto, na wyniki drugiego kwartału wpłynęło wprowadzenie nowego podatku od dochodów na Węgrzech, który za cały rok sięgnie 315 mln USD, a którego kwota została w całości rozliczona w drugim kwartale. Segment detaliczny odbił od zeszłorocznych minimów, przynosząc blisko 43% z całości wyniku EBITDA, częściowo rekompensując wpływ czynników zewnętrznych. Prognoza EBITDA Grupy MOL za cały rok 2023 została ustalona na poziomie 2,5 mld dolarów.

mol stacja logo

Grupa MOL podała wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwszą połowę roku 2023. Pierwsze sześć miesięcy roku przyniosło Grupie EBITDA na poziomie 1,125 mld dolarów, a w samym drugim kwartale 411 mln dolarów. Zarówno działalność segmentu wydobywczego, jak i rafineryjno-petrochemicznego pozostawały pod wpływem niekorzystnych warunków makro oraz znaczących danin rządowych, w tym dodatkowych podatków i opłat licencyjnych za wydobycie. Ponadto, na wyniki drugiego kwartału wpłynęło wprowadzenie nowego podatku od dochodów na Węgrzech, który za cały rok sięgnie 315 mln dolarów, a którego kwota została w całości rozliczona w drugim kwartale. Segment detaliczny odbił od zeszłorocznych minimów, przynosząc blisko 43% z całości wyniku EBITDA, częściowo rekompensując wpływ czynników zewnętrznych. Prognoza EBITDA Grupy MOL za cały rok 2023 została ustalona na poziomie 2,5 mld USD.

Otoczenie zewnętrzne okazało się zbyt mało korzystne, by zrównoważyć negatywny wpływ rządowych interwencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Bez wątpienia wpłynęły one na nasze wyniki w pierwszej połowie roku, a w szczególności w drugim kwartale 2023. Obecny poziom obciążeń, jeśli nie zostanie w najbliższym czasie obniżony, pogorszy konkurencyjność Grupy MOL i wpłynie na jej zdolność do generowania przepływów gotówkowych, niezbędnych do realizacji naszych planów inwestycyjnych. Pomijając negatywne efekty zewnętrzne, wyniki operacyjne Grupy MOL były solidne, poszczególne segmenty kontynuowały strategiczne inwestycje, a Grupie MOL udało się również uruchomić nową linię biznesową gospodarki odpadami – powiedział Zsolt Hernádi, prezes i CEO Grupy MOL.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

STACJA BENZYNOWA maj czerwiec petrolnet

Segment wydobywczy

W segmencie wydobywczym (Upstream) wynik EBITDA spadł w drugim kwartale do poziomu 99 mln dolarów, a w całym półroczu wyniósł 382 mln dolarów, odpowiednio o 83% i 65% mniej niż w tych samych okresach poprzedniego roku. Uproszczone przepływy pieniężne w tym segmencie w drugim tygodniu praktycznie ustały, w związku z dodatkowym podatkiem od dochodu oraz opłatami licencyjnymi od wydobycia, nałożonymi przez węgierski rząd. Negatywnie na wyniki segmentu wpłynęły również spadające w tym czasie ceny węglowodorów. Produkcja ropy i gazu spadła o 5% w drugim kwartale w związku z wstrzymaniem wydobycia ze złoża Shaikan w irackim Kurdystanie. Realizując misję zapewnienia stabilnych dostaw dla regionu, MOL zwiększył produkcję na Węgrzech o 6,5%, podnosząc całkowitą produkcję Grupy do 91,6 mboepd, czyli znacznie powyżej prognozy.

Segment rafineryjno-petrochemiczny

W segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream), wynik drugiego kwartału spadł do 102 mln dolarów, a w całym półroczu sięgnął 487 mln dolarów. Znaczący spadek w drugim kwartale związany był z dodatkowym opodatkowaniem oraz słabszymi marżami petrochemicznymi przy jednoczesnej presji popytowej i cenowej. Popyt na paliwa silnikowe na Węgrzech spadł w drugim kwartale o 12% r/r z uwagi na zniesienie cen maksymalnych, które stymulowały popyt w ubiegłym roku. W innych krajach popyt wzrósł, najmocniej w Chorwacji (+8%), jednak na poziomie Grupy sprzedaż utrzymała się na niezmienionym poziomie.

Segment detaliczny

Segment detaliczny (Consumer Services) przyniósł wynik niemal czterokrotnie lepszy rok do roku, sięgając 175 mln dolarów w drugim kwartale i 301 mln dolarów w całym półroczu. Zniesienie cen maksymalnych na paliwa w regionie, dalsze wzmocnienie oferty pozapaliwowej oraz znakomita dyscyplina wewnętrzna, to główne czynniki które wpłynęły na ten wzrost. Jednocześnie, wolumen sprzedaży w drugim kwartale wzrósł o 16% rok do roku, wsparty sprzedażą ponad 200 mln litrów paliwa w Polsce, dzięki akwizycji sieci detalicznej Lotos. W większości krajów sprzedaż paliw wzrosła. Wyjątkiem pozostały Węgry, gdzie popyt unormował się po okresie obowiązujących cen maksymalnych na paliwa. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła do 1180 w drugim kwartale z 1103 w tym samym okresie przed rokiem.
Segment przesyłu (Gas Midstream) przyniósł znaczący wzrost EBITDA rok do roku w drugim kwartale, notując 60 mln dolarów przy zwiększonym popycie na przepustowość transgraniczną. Pierwsze półrocze przyniosło 139 mln dolarów. W związku z niższymi cenami zakupu surowca, spadły też koszty operacyjne, co przyczyniło się do poprawy wyników.

źródło: MOL

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 04.08.2023
Aktualizacja: 04.08.2023