Wyniki połączonej Grupy Orlen za drugi kwartał 2023

Udostępnij artykuł

W efekcie m.in. spadku marży paliwowej wpływ segmentu detalicznego na wynik Grupy Orlen w drugim kwartale tego roku ponownie był niewielki. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała od początku roku zaledwie za ok. 1% zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Wynik o ponad połowę niższy w stosunku do poprzedniego kwartału zanotował także segment rafinerii. Połączona Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie ok. 75 mld zł, z których tylko 6% stanowi zysk netto w wysokości 4,5 mld zł. To proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie. Wynik został osiągnięty dzięki konsolidacji z Grupą Lotos oraz PGNiG i najlepiej obrazuje mocną pozycję koncernu, który był jedną z pięciu najszybciej awansujących firm w światowym rankingu Fortune Global 500.

Orlen logo

– Bezpieczna przyszłość Polaków to dla nas priorytet. Dlatego wykorzystujemy potencjał koncernu wzmocnionego po procesie fuzji i konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski, aby zagwarantować tanią, stabilną i czystą energię oraz wspierać powstanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy we wszystkich regionach kraju. W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczymy rekordowe 36 mld zł. Kluczowe pozostają dla nas inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii i bezpieczną energetykę jądrową. Nasze działania przynoszą wymierne efekty – już dziś jesteśmy jednym z największych wytwórców energii w kraju, a ponad 60 proc. naszej produkcji pochodzi ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Dobre wyniki finansowe przekładają się również na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W pierwszym półroczu Grupa ORLEN wpłaciła blisko 36,5 mld zł, czyli aż o 20 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu Orlen.

W drugim kwartale 2023 r. połączona Grupa ORLEN wypracowała:

Przychody na poziomie: 74,6 mld zł

EBITDA LIFO na poziomie: 8,7 mld zł

Zysk netto w wysokości: 4,5 mld zł

W drugim kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy Orlen wyniósł 8,7 mld zł. Przychody przekroczyły 74,6 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy Lotos i Grupy PGNiG. Pozytywny wpływ połączenia na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: segment rafinerii, który zanotował wolumenowo o 36% wyższą sprzedaż (r/r), segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 140 tys. boe/d (r/r), a także segment gazu, który wygenerował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1% całego wyniku EBITDA LIFO.

Segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 2,5 mld zł, niższy o blisko 3 mld zł (kw/kw), z czego 0,5 mld zł to wynik przejętej Grupy Lotos. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło otoczenie makroekonomiczne, w efekcie m.in. zmiany struktury przerabianych rop, związanej z odejściem od rosyjskiego surowca. Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 90% mocy, przerabiając 9,5 mt ropy. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 36% (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 67%, oleju napędowego o 23%, LPG o 51%, paliwa lotniczego JET o 44% oraz COO o 10%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 48%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2% i na Litwie o (-) 10%.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MAJ-CZERWIEC 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

STACJA BENZYNOWA maj czerwiec petrolnet

Z uwagi na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne oraz realizację planowanych postojów remontowych instalacji, segment petrochemii w drugim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 120 mln zł. Jednak zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych będzie systematycznie rosła, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Segment energetyki w drugim kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 555 mln zł, z czego 592 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie ponad 60% energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3,4 TWh energii elektrycznej i 17,5 PJ ciepła.

W efekcie m.in. spadku marży paliwowej (r/r) segment detaliczny osiągnął w drugim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 662 mln zł, niższy o (-) 35 mln zł (r/r). Sprzedaż w tym okresie wzrosła z kolei o 5%, w tym sprzedaż benzyny o 8%, LPG o 4%, a oleju napędowego o 3%. Sieć detaliczna Grupy ORLEN zwiększyła się o 272 stacje (r/r) do 3157, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy Lotos, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV. Obecnie koncern finalizuje nabycie 266 stacji w Austrii. O 261 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2570, w tym: 1902 w Polsce, 342 w Czechach, 185 w Niemczech, 64 na Węgrzech, 48 na Słowacji i 29 na Litwie. ORLEN dynamicznie rozwija również sieć stacji tankowania paliw alternatywnych. Obecnie do dyspozycji klientów są już 672 stacje alternatywnego tankowania, w tym: 514 w Polsce, 139 w Czechach i 19 w Niemczech. W efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w drugim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 35,3 TWh, w tym 47% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 15 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec czerwca sięgał 19 TWh. Koncern, w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców, obniżył ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które spadły w czerwcu do poziomu 293 zł/MWh.

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 24.08.2023
Aktualizacja: 24.08.2023