Zarząd Grupy Lotos powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Grupy Lotos zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w zarządzie gdańskiego koncernu 27 maja br. Prezesem zarządu spółki pozostała Zofia Paryła. Do składu zarządu XI kadencji powołano również dotychczasowych wiceprezesów – Krzysztofa Nowickiego, Piotra Walczaka, Jarosława Wittstocka i Jarosława Wróbla – powierzając im nadzorowane dotąd obszary.

Powołany z dniem 28 maja 2021 roku skład zarządu XI wspólnej kadencji Grupy Lotos przedstawia się następująco:

Zofia Paryła – prezes zarządu;
Krzysztof Nowicki – wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć;
Piotr Walczak – wiceprezes zarządu ds. produkcji i handlu;
Jarosław Wittstock – wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych;
Jarosław Wróbel – wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji.

Wymienione wyżej osoby zasiadały również w zarządzie X kadencji, której okres trwania, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej spółki, zakończył się z dniem 27 maja br. Ostatnie 3 lata, bo tyle też trwa kadencja zarządu Grupy Lotos, to bardzo intensywny okres dla gdańskiego koncernu. W tym czasie, zgodnie z deklaracją utrzymywania zdolności dywidendowej zawartą w strategii, spółka wypłacała rokrocznie swoim akcjonariuszom dywidendę.

W czasie X kadencji sfinalizowano Projekt EFRA, który zwiększył efektywność gdańskiej rafinerii. To również okres zintensyfikowanych prac w obszarze paliw alternatywnych: uruchomienia 12 punktów ładowania aut elektrycznych w ramach Niebieskiego Szlaku, zainicjowania projektu Pure H2, a ostatnio też projektu Green H2, oraz analiz szeregu inwestycji związanych z LNG i CNG. Grupa Lotos zaangażowała się także w projekt petrochemiczny „Polimery Police”, a wspólnie z PKN Orlen i Energą, rozpoczęła analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółka potrafiła też dostosować się do trudnej sytuacji makroekonomicznej jaką spowodowała pandemia koronawirusa. Dzięki optymalizacji działalności od strony operacyjnej oraz wprowadzeniu specjalnych wytycznych związanych z bezpieczeństwem udało się utrzymać ciągłość produkcji oraz stabilną kondycję finansową koncernu.

Ubiegły rok przyniósł także realną możliwość otworzenia nowego rozdziału w działalności Grupy Lotos. W lipcu Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie kapitałowe gdańskiej spółki przez PKN Orlen. To kolejny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– KWIECIEŃ-MAJ 2021 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.