Zarząd Orlen Serwis ze zmienionym składem

​[TYLKO U NAS!] Rada nadzorcza Orlen Serwis podczas posiedzenia w dniu 29 listopada br. dokonała zmian w składzie zarządu spółki.

Od 1 grudnia br. zarząd spółki działa w następującym składzie:

Paweł Jegier – prezes zarządu 
Paweł Stańczyk – wiceprezes zarządu
Maciej Moroz – członek zarządu
Marko Samarowski – członek zarządu

Ze stanowiskiem prezesa zarządu pożegnał się Albert Kołodziejski. Zastąpił go Paweł Jegier, który dotychczas zajmował stanowisko wiceprezesa. Obecnym wiceprezesem zarządu został Paweł Stańczyk (dotychczas pełniący rolę wiceprezesa zarządu spółki ds. rozwoju).

Marko Samarowski pozostał na stanowisku członka zarządu. Nową osobą w radzie jest Maciej Moroz.

​​Nowy prezes

Paweł Aleksander Jegier jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją Prawo Gospodarcze. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Projektami i Pozyskiwanie Funduszy z UE” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz „Rynek nieruchomości – wycena” na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2009 r. zasiada w organach spółek prawa handlowego: BSP w Łodzi, PKS w Gnieźnie, Tonsil z siedzibą we Wrześni, Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Łodzi, Rawik z siedzibą w Rawie Mazowieckiej.

Od 2006 do 2012 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie m.in. reprezentował właściwego Ministra ds. Skarbu Państwa podczas zgromadzeń udziałowców w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2007-2014 prowadził wykłady dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

Posiada również doświadczenie w pracy samorządowej oraz administracji rządowej. Pełnił funkcję doradcy, a następnie zastępcy Prezydenta Miasta Zduńska Wola, gdzie pełnił nadzór nad: Biurem Inwestycji i Rozwoju, Biurem Infrastruktury Technicznej, Biurem Nieruchomości oraz Biurem Gospodarki Przestrzennej. Nadzorował realizację kluczowych projektów inwestycyjnych m.in. Rewitalizację Centrum Miasta Zduńska Wola wraz z budową Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz”.

Od 2016 r. kierował, jako dyrektor Łódzkim Oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zatrudniającym 750 pracowników i posiadającym 21 oddziałów po jednym w każdym powiecie województwa łódzkiego. Paweł Aleksander Jegier jest również Członkiem Rady Programowej spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Łodzi „Radio Łódź”.

Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zarządzaniu projektami.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.