Zmiany w RN Orlen Południe

Z dniem 20 grudnia 2020 r. Krzysztof Kozera przestał pełnić funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Orlen Południe.

Do czasu powołania przewodniczącego rady nadzorczej Orlen Południe jego obowiązki pełnić będzie Roman Wojciechowski, wiceprzewodniczący rady nadzorczej Orlen Południe.

Obecnie rada nadzorcza Orlen Południe pracuje w składzie:

  1. Roman Wojciechowski – wiceprzewodniczący RN
  2. Marta Marchewicz – sekretarz RN
  3. Tomasz Słupecki – członek RN
  4. Andrzej Milewski – członek RN
  5. Joanna Zięba – członek RN
  6. Łukasz Pilipowicz – członek RN

Orlen Południe to jedna z kluczowych spółek GK PKN Orlen. Powstała w ramach konsolidacji aktywów PKN Orlen. W jej skład weszły Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedlicze. Działania konsolidacyjne objęły także Fabrykę Parafin Naftowax i Zakładową Strażą Pożarną, które zostały połączone z Rafinerią Trzebinia. Działalność biznesowa Orlen Południe koncentruje się na głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.