Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Orlen S.A.

Udostępnij artykuł

Orlen poinformował, że Witold Literacki złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie spółki oraz ze stanowiska wiceprezesa zarządu oraz pierwszego zastępcy prezesa zarządu spółki z upływem dnia 15 maja 2024 roku. Ponadto Ireneusz Sitarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Orlen z upływem dnia 15 maja 2024 roku.

sitarski literacki petrolnet

Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do zarządu Orlen S.A. z początkiem dnia 16 maja 2024 roku następujące osoby:

· Witolda Literackiego na funkcję wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Orlen S.A.,

· Ireneusza Sitarskiego na funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży detalicznej Orlen S.A.,

na okres wspólnej kadencji zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2025.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby zapoznać się z BEZPŁATNYM wydaniem <<

SB CS okladka

Witold Literacki

Od 6 lutego 2024 roku w składzie zarządu Orlen S.A.

Witold Literacki jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii, ukończonego w 2006 roku.

Ekspert w dziedzinie finansów i podatków, od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN Orlen S.A.

W latach 2022-2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN S.A. Wcześniej, od 2020 do 2022 roku zatrudniony był jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie. Przez 12 lat do 2020 roku był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen S.A. W latach 2007 – 2008 pracował jako główny manager ds. podatkowych w RWE Stoen S.A. Natomiast w latach 1999 – 2007 był zatrudniony w Carrefour Polska jako senior manager ds. kontroli podatkowej. Od 1997 do 1999 roku pełnił funkcję konsultanta w firmie Arthur Andersen Sp. z o.o. Z kolei w latach 1990 – 1997 pracował jako starszy inspektor w dziale kontroli podatkowych Urzędu Skarbowego w Zabrzu.

Ireneusz Sitarski

Od 6 lutego 2024 roku w składzie Rady Nadzorczej Orlen S.A., a w okresie od 17 lutego 2024 roku do 10 kwietnia 2024 roku delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Orlen S.A.

Ireneusz Sitarski jest magistrem ekonomii, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie.

Jest doradcą gospodarczym w zakresie finansów, restrukturyzacji, fuzji i przejęć firm. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw z sektora państwowego i prywatnego. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym, realizując projekty restrukturyzacyjne oraz nadzorował i prowadził transakcje kupna i sprzedaży firm.

W administracji rządowej, pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych (1994 – 1996) i w Ministerstwie Skarbu Państwa (2001 – 2003), dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym, m.in. z sektora paliwowego, energetycznego, gazowego, bankowego, ubezpieczeniowego i gier losowych.

Uczestniczył w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. NFI Foksal SA, Impexmetal SA. Pełniąc funkcję członka Zarządu – dyrektora handlowego w Impexmetal SA, która stanowiła grupę przemysłową w sektorze przetwórstwa metali nieżelaznych, koordynował i zarządzał polityką handlową.

Posiada duże doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. w takich firmach jak Telekomunikacja Polska SA, Giełda Papierów Wartościowych SA, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Dwory SA, Huta Aluminium Konin SA, PESA Bydgoszcz SA i w wielu innych.

W 2018 roku kandydował w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a rok później w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie W. Literackiego i I. Sitarskiego

Witold Literacki oraz Ireneusz Sitarski złożyli pisemne oświadczenia, że nie będą wykonywać innej działalności będącej konkurencyjną wobec Orlen S.A., ani też nie są i nie będą wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie będą uczestniczyć w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Złożyli również oświadczenia, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2023 poz. 685 z późn. zm.).

źródło: Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 15.05.2024
Aktualizacja: 16.05.2024