Zmiany w zarządzie IKS Solino

Udostępnij artykuł
[PREMIERA U NAS!] Jak dowiedziała się nasza redakcja, decyzją PKN Orlen właściciela spółki IKS Solino, z upływem dnia 31 grudnia 2020 roku, został odwołany z funkcji prezesa zarządu Paweł Majewski. Z dniem 1 styczeń 2021 roku decyzją właścicielską w skład zarządu spółki Solino zostali powołani Janusz Radomski w funkcji prezesa zarządu oraz Wiesław Biernacki w funkcji członka zarządu.

Dotychczasowy prezes, Paweł Boleslaw Majewski, pełnił swoją funkcję w okresie od 21.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Obecnie zarząd Inowrocławskich Kopalni Soli Solino pracuje w składzie:

Janusz Radomski – prezes zarządu
Wiesław Biernacki – członek zarządu
Halina Witasik – członek zarządu

Janusz Radomski ukończył studia na Wydziale Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1993 roku. Jest absolwentem kierunku Strategic Policy Planning na Uniwersytecie Queens w Kanadzie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W latach 1997-2007 związany był z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał między innymi za nadzór korporacyjny nad spółkami z sektora naftowego i gazowniczego w tym PKN Orlen, Lotos, PGNiG i Gaz System.

W latach 2008 – 2016 zajmował kluczowe stanowiska kolejno w CP Energia (obecnie Duon), Gazpartner, Energia Mazury oraz PGNiG Technologie. Do 8 stycznia 2017 r. pełnił zaś funkcję prezesa zarządu Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz Biura Badań i Certyfikacji (w ramach COBRABiD). Od maja 2017 roku do października 2020 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Orlen Upstream.

Janusz Radomski posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej i gazowniczej, w tym w obszarze zagospodarowania złóż węglowodorów, ich wydobycia i dystrybucji, jak również rozległą ekspertyzę w zakresie nadzoru przedsiębiorstw. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E, gaz – eksploatacja, grupa 3 oraz świadectwo kwalifikacyjne D, gaz – dozorowe, grupa 3. Przez blisko 20 lat zasiadał w radach nadzorczych łącznie 9 spółek

Wiesław Biernacki jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Obok kompetencji zarządczych legitymuję się praktyczną wiedzą zawodową i posiada potwierdzenie kwalifikacji do pracy na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w specjalnościach: wydobycia ropy i gazu ziemnego, podziemnego magazynowania gazu ziemnego; podziemnego magazynowania odpadów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów; robotach geologicznych służących poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami; robotach wydobywczych otworami wiertniczymi kopalin innych niż węglowodory.

Ukończył studia na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu w Przemyśle Gazowniczym i Naftowym. Posiada tytuł MBA (Collegium Humanum) oraz studia podyplomowe z zakresu Logistyki Transportu (Politechnika Śląska w Katowicach), Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie) oraz BHP (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie).

W latach 1990 – 2016 związany był z PGNiG oddziałem w Sanoku, gdzie pełnił funkcje m.in. Kierownika Działu Koordynacji i Dyspozycji Transportem, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Górniczych. W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję Kierownika Działu BHP i P.poż w Centrali Spółki PGNiG w Warszawie. W latach 2018 – 2020 pracował w spółce Orlen Upstream pełniąc w niej funkcję Dyrektora Pionu Strategii a od października 2018r. Dyrektora Pionu Wydobycia, Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego OU. W styczniu 2021r. został powołany na członka zarządu Inowrocławskich Kopalń Soli Solino.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 07.01.2021
Aktualizacja: 07.01.2021