Zmiany w zarządzie Orlen Upstream

Udostępnij artykuł
[PREMIERA U NAS!] Jak dowiedziała się redakcja portalu Petrolnet.pl, na początku stycznia 2021 w spółce doszło do ruchów kadrowych. Stanowiska prezesa przejęła Sylwia Kobyłkiewicz, a Paweł Bolesław Majewski został mianowany członkiem zarządu.

Koniec 2020 roku upłynął pod znakiem zmian kadrowych w kilku spółkach. Jak niedawno informowaliśmy na naszym portalu dotychczasowy prezes Inowrocławskich Kopalni Soli Solino, z dniem 31 grudnia 2020 został odwołany z tej funkcji. Mowa o Pawle Bolesławie Majewskim, który z dniem 1 stycznia 2021 roku objął funkcję członka zarządu spółki Orlen Upstream.

Dotychczasowy prezes Orlen Upstream, Janusz Radomski, z dniem 1 stycznia 2021 został mianowany prezesem zarządu IKS Solino.

Wakat na stanowisko prezesa Orlen Upstream został obsadzony przez Sylwię Kobyłkiewicz.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– GRUDZIEŃ 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Sylwia Kobyłkiewicz jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej, na której ukończyła kierunki z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Dodatkowo ukończyła program Executive MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

W latach 1992-1995 pełniła funkcje kierownicze, w tym zajmowała stanowisko głównego księgowego oraz była członkiem zarządu w spółkach prawa handlowego.

Sylwia Kobyłkiewicz posiada doświadczenie zawodowe w administracji rządowej oraz samorządowej, z którą była związana przez ponad 15 lat. Między 2001 a 2007 rokiem pracowała w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach zdobywając uprawnienia Inspektora Kontroli Skarbowej. W latach 2014-2015 zajmowała się doradztwem z zakresu finansów i zamówień publicznych oraz postępowań administracyjnych, a także prawa podatkowego dla samorządów w woj. małopolskim.

Z początkiem 2016 roku objęła stanowisko p.o. dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, następnie funkcję p.o. dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie. W 2017 roku dołączyła jako dyrektor Audytu i Bezpieczeństwa do spółki Energa Wytwarzanie, a następnie piastowała stanowisko dyrektora Departamentu Finansów Grupy Kapitałowej Energa. Od lutego 2018 roku do maja 2018 roku obejmowała stanowisko dyrektora Biura Audytu, Kontroli Finansowej i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w PKN Orlen.

Od maja 2018 r. do października 2020 r. pełniła funkcję członka zarządu ds. Finansowych Orlen Upstream.

Orlen Upstream to spółka odpowiedzialna za realizację strategii PKN Orlen w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach Grupy Orlen zarządzamy portfelem aktywów upstream największej grupy paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.