Grupa Unimot sfinalizowała zakup spółki z branży surowców energetycznych

Udostępnij artykuł

Grupa Unimot podpisała 4 lipca umowę przyrzeczoną zakupu 80 proc. udziałów spółki P2T, prowadzącej działalność logistyczno-handlową w branży surowców energetycznych. W ramach Grupy spółka będzie działać pod nową nazwą – Unimot Commodities.

Unimot Petrolnet

Przedmiotem działalności zakupionej przez Grupę Unimot spółki jest obrót surowcami energetycznymi, w tym biomasą i węglem, zakup frachtu morskiego i lądowego, a także nadzór nad dostawami na morskich i lądowych przejściach granicznych.

W naszym raporcie za I kwartał 2023 r. wyodrębniliśmy już nowy segment działalności pod nazwą „paliwa stałe”. Było to przygotowanie do rozszerzenia na większą skalę działalności w tym zakresie. Nabycie spółki P2T, która będzie działać pod nazwą Unimot Commodities, razem z jej know how pozwoli nam z jednej strony uzyskać efekt synergii w ramach Grupy, a z drugiej dywersyfikować źródła uzyskiwanej EBITDA, co jest niezwykle ważne w obliczu dużej niestabilności na rynkach paliwowo-surowcowych, na których działamy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Za nabycie 80 proc. udziałów Grupa Unimot zobowiązana jest do zapłaty ceny podstawowej oraz ceny dodatkowej ustalonej w ramach mechanizmu earn-out, poprzez wypłatę udziału w zysku wypracowanego
w latach 2023-2024. Łączna wartość zaangażowania Grupy Unimot w tę transakcję, z wyłączeniem ceny dodatkowej, która zostanie wyliczona w ramach mechanizmu earn-out, wynosi 15 mln zł (w tym 5 mln zł płatne w dniu transakcji oraz 10 mln zł płatne do 31 grudnia 2023 r.).

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC-KWIECIEŃ 2023 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa marzec kwiecien okladka tekst

Umowa zakupu spółki P2T została zawarta w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży udziałów.

źródło: Unimot

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 05.07.2023
Aktualizacja: 11.07.2023