Nowy właściciel objętej sankcjami spółki Novatek Green Energy zaprosił do współpracy kluczowych odbiorców paliw płynnych

Udostępnij artykuł

5 grudnia 2023 r. utworzona przez osoby zatrudnione w Novatek Green Energy spółka pracownicza Geleo, będąca nowym właścicielem objętej sankcjami firmy, wysłała zaproszenia do współpracy do podmiotów działających na rynku paliw płynnych.

matuszewska geleo

W dniu 25 kwietnia 2022 roku dostawca gazu płynnego LPG oraz skroplonego gazu ziemnego – Novatek Green Energy – został wpisany na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Było to jednoznaczne z natychmiastowym zaprzestaniem działalności operacyjnej firmy i ten stan zawieszenia trwa do dzisiaj. Niespełna rok później, polscy obywatele zatrudnieni w Novatek Green Energy utworzyli spółkę pracowniczą Geleo, aby skorzystać z przysługującego im ustawowego prawa pierwszeństwa w prowadzonym przez zarządcę przymusowego procesie sprzedaży wybranych aktywów Novatek Green Energy. Aby jednak przyspieszyć przedłużające się procedury, których nadrzędnym celem miało być przywrócenie działalności operacyjnej spółki i zachowanie ponad 120 miejsc pracy, 4 października 2023 r. Geleo Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w Novatek Green Energy od jej dotychczasowego właściciela, szwajcarskiej spółki Novatek Gas&Power GmbH. Dzięki temu nie istnieją już żadne powiązania osobowe, czy też kapitałowe z podmiotami rosyjskimi, co uzasadniałoby dalsze utrzymywanie sankcji nałożonych na Novatek Green Energy. W związku z powyższym, zgodnie z procedurami Geleo zwróciło się niezwłocznie do odpowiednich organów administracji państwowej z właściwymi wnioskami w tej sprawie i oczekuje obecnie na pozytywne decyzje.

Aby nie tracić cennego czasu, postanowiliśmy już teraz zaprosić do współpracy kluczowe podmioty działające na rynku paliw płynnych i bardzo liczymy na pozytywny odzew, zwłaszcza że od momentu utworzenia spółki pracowniczej docierają do nas bardzo przychylne informacje i wsparcie ze strony środowiska biznesowego, które sprzyja naszym planom i dobrze życzy naszej załodze – powiedziała Anna Matuszewska, prezes zarządu Geleo Sp. z o.o.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Taka inicjatywa wysłania pism intencyjnych może znacząco przyspieszyć wznowienie działań operacyjnych spółki, a tym samym utrzymanie wielu miejsc pracy osób, które od prawie 20 miesięcy funkcjonują w stanie permanentnego stresu i niepewności, deklarując jednocześnie pełną gotowość do pracy, gdy tylko zostaną sformalizowane kwestie związane z usunięciem Novatek Green Energy z listy sankcyjnej. Podejmowanie przez załogę działań już teraz zwiększa szanse na uratowanie przedsiębiorstwa zbudowanego wieloletnim wysiłkiem jego pracowników.

źródło: Geleo

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 06.12.2023
Aktualizacja: 06.12.2023