PKN Orlen tymczasowo zyska blisko osiem miliardów złotych

Udostępnij artykuł

W skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za cztery kwartały 2022 roku znajdzie się ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia PGNIG S.A. Jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym mające istotny wpływ na dane finansowe PKN Orlen i Grupy Orlen za czwarty kwartał 2022 roku.

Orlen logo
Orlen logo

Jak informuje biuro prasowe Orlenu, w związku z rejestracją w dniu 2 listopada 2022 roku połączenia PKN Orlen z PGNIG S.A. zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa & Convenience Store

Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w 4 kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA PKN Orlen o około 7,9 mld zł oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA Grupy Orlen o około 8,1 mld zł.

Aktywa, zobowiązania, rozliczenia

Ujęte obecnie wartości możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji (aktywów netto) odpowiadają ich wartościom księgowym na dzień połączenia. Proces wyceny do wartości godziwej przejętych aktywów netto jest na bardzo wczesnym etapie. Wartość zysku na okazyjnym nabyciu może ulec zmianie w ciągu 12 miesięcy od daty połączenia w ramach finalnego rozliczenia transakcji połączenia z PGNIG S.A.

Kiedy raport?

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Orlen za cztery kwartały 2022 roku w dniu 24 lutego 2023 roku.

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 08.02.2023
Aktualizacja: 08.02.2023