Pierwszy raport niefinansowy GK Anwim

Udostępnij artykuł

Grupa Kapitałowa Anwim, właściciel sieci stacji paliw Moya, zaprezentowała swój pierwszy raport niefinansowy. Materiał, dostępny również w wersji online, spełnia międzynarodowe standardy dotyczące raportowania działalności m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Treść dokumentu skupia się na działalności i inwestycjach GK Anwim w kontekście wpływu na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Raport dotyczący roku 2021 dostępny jest na stronie https://anwim.pl/raport-niefinansowy-2021.

Raport niefinansowy Anwim

Prezentacja GK Anwim

Głównym celem publikacji pierwszego raportu niefinansowego GK Anwim jest szczegółowa prezentacja organizacji wchodzących w jej skład, ich działalności oraz wpływu, jakie poszczególne spółki wywierają na otoczenie biznesowe, społeczne i środowisko.

Już od kilku lat zajmujemy zaszczytną pozycję lidera na polskim rynku paliwowym, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Dzisiaj sieć stacji paliw Moya liczy niemal 400 punktów na terenie całego kraju, a do końca 2024 r. planujemy, by było ich minimum 500. Celem grupy jest jednak nie tylko wzrost biznesowy, lecz także zrównoważony rozwój w oparciu o ochronę środowiska, dbałość o otoczenie społeczne, a także naszych pracowników i współpracowników. Niniejszy raport w sposób kompleksowy prezentuje historię naszej organizacji, miejsce i sytuację, w której znajdujemy się dziś, a także plany na przyszłość.
– zapewnia Rafał Pietrasina, prezes zarządu Anwim.

Raport niefinansowy GK Anwim szczegółowo opisuje następujące obszary:

  • Funkcjonujący model biznesowy – rozwój sieci Moya w oparciu o trzy typy stacji paliw: obsługowe, automatyczne i samoobsługowe z naciskiem na ścisłą współpracę z franczyzobiorcami. Hurtowa sprzedaż paliw; import paliw, rozwój programu flotowego Moya firma;
  • Ład korporacyjny – zarządzanie etyką i zgodnością, system zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna;
  • Polityka personalna w GK Anwim – zasady zatrudniania i programy rozwoju pracowników oraz współpracowników;
  • Jakość i standardy obsługi klienta na stacjach paliw Moya, zasady informowania o produktach i usługach;
  • Otoczenie społeczno-gospodarcze – opis rynku i konkurencji, wkład GK Anwim w życie gospodarcze, działania pozabiznesowe – CSR;
  • GK Anwim a środowisko naturalne – wpływ na klimat, ślad węglowy, działania na rzecz ochrony środowiska. Redukcja emisji CO2 i ograniczanie zużycia zasobów, realizowane akcje proekologiczne.

Naszą misją jest zapewnianie klientom paliwa, które napędza ich działania. Jednocześnie, funkcjonując w określonym otoczeniu społecznym i środowiskowym, działamy w sposób dla niego bezpieczny, starając się być zarówno dobrym sąsiadem dla społeczności, jak również wiarygodnym partnerem biznesowym i stabilnym pracodawcą. Misja, którą przed sobą postawiliśmy, definiuje istotę naszego funkcjonowania, określa tożsamość oraz kulturę organizacyjną GK Anwim. Nasza wizja to z kolei wyobrażenie przyszłości przedsiębiorstwa, które tworzą wszyscy jego pracownicy. To są nasze fundamenty, które szeroko prezentujemy na łamach pierwszego w historii GK Anwim Raportu niefinansowego.
– zapewnia Rafał Pietrasina.

Właściciel sieci Moya

GK Anwim jest jedną z największych niezależnych grup kapitałowych w polskim sektorze paliwowym. Grupa jest właścicielem najszybciej rozwijającej się w kraju sieci stacji paliw Moya. Obecnie składa się z ponad 390 punktów na terenie całej Polski. Anwim zajmuje się również hurtową sprzedażą oraz transportem paliw na terenie całego kraju.

Moya to nie tylko sprzedaż paliw. To również koncept gastronomiczny Caffe Moya, dzięki któremu można zrobić sobie przerwę w podróży, a także sklepy, które zapewniają niezbędne zaopatrzenie. Istotną część biznesu stanowią klienci flotowi, którzy mogą skorzystać z programu Moya Firma, na który składają się karty paliwowe i aplikacja mobilna. Dzięki akwizycji holenderskiej spółki The Fuel Company, usługi flotowe Anwim dostępne są w całej Europie. Anwim, dzięki rozwojowi importu paliw, osiągnął dywersyfikację i bezpieczeństwo zaopatrzenia sieci Moya w paliwa.

Raport niefinansowy Grupy Kapitałowej Anwim za rok 2021 został opublikowany 19 października 2022 roku. Raport w wersji online dostępny jest pod adresem: https://anwim.pl/raport-niefinansowy-2021.

Prezentowany materiał jest pierwszym raportem niefinansowym opublikowanym przez Grupę Kapitałową Anwim. Raport obejmuje rok 2021, tj. okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Uwzględnia wszystkie spółki Grupy Kapitałowej, ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres, tj. Anwim oraz Esppol Trade. Został przygotowany zgodnie z GRI Standards 2021 („in accordance with”).

Źródło: Anwim

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Stacje Paliw Sprzedaż Detaliczna RAPORT 2022

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Opublikowano: 21.10.2022
Aktualizacja: 21.10.2022