Ponad dwukrotny wzrost produkcji gazu ziemnego ze złóż w Norwegii w roku 2022

Udostępnij artykuł

Do 7,7 mld m³ wzrosła w 2022 r. łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w Polsce i za granicą. To ilość odpowiadająca prawie połowie ubiegłorocznego zapotrzebowania na ten surowiec w kraju. Konsolidacja sektora wydobywczego pozwoli na optymalizację inwestycji w tym obszarze i dalszy wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów koncernu.

Orlen logo

Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2022 roku ukształtowało się na poziomie 16,62 mld m³. Oznacza to, że łączny wolumen produkcji gazu przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen mógłby pokryć aż 45% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Największy wkład w osiągnięty wynik wniosły spółki PGNiG, które do Grupy Orlen dołączyły w listopadzie 2022 roku. Ich łączna produkcja wyniosła w ubiegłym roku 6,87 mld m³ i była większa o ok. 30% w stosunku do roku 2021, kiedy osiągnęła poziom 5,25 mld m³. O tak dużym wzroście zdecydowała produkcja zagraniczna realizowana na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez spółkę PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen. Wyniosła ona 3,15 mld m³ i tym samym wzrosła o ponad 100% w stosunku do roku 2021, kiedy to wyniosła 1,42 mld m³.

– Eksploatacja własnych złóż gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla naszych odbiorców, możliwość wzmocnienia międzynarodowej pozycji Grupy Orlen, a także korzyści finansowe dla setek polskich gmin. Dlatego dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii Orlen2030. Mamy ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 osiągnie poziom 12 mld m³ rocznie. W przypadku działalności zagranicznej naszym priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajaliśmy produkcję. Stale inwestujemy również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywamy dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Na ogólny wynik ok. 7,7 mld m³ produkcji gazu ziemnego przez spółki Grupy Orlen składa się także ubiegłoroczna produkcja gazu zrealizowana przez Orlen Upstream oraz spółki byłej Grupy Lotos, które weszły do Grupy Orlen w sierpniu 2022 roku. Łączny wolumen produkcji gazu wymienionych spółek wyniósł w ubiegłym roku ok. 0,9 mld m³.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

Orlen wydobywa gaz na szelfie

Norweski Szelf Kontynentalny jest kluczowy dla realizacji strategii wzrostu wydobycia gazu ziemnego przez Grupę Orlen. Obecnie na tym obszarze Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach. W ciągu najbliższych 3 lat prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m³ rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet do ok. 6 mld m³ rocznie. Gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony w IV kwartale 2022 roku. W bieżącym roku przez ten gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld m³ gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego.

W kolejnych latach wolumen gazu przesyłanego przez Baltic Pipe będzie wzrastać, a Grupa Orlen zarezerwowała w nim ok. 8 mld m³ rocznej przepustowości. Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 roku będą mogły stanowić nawet aż 75% łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.

Gaz wydobywany w Polsce

Eksploatacja krajowych złóż gazu ziemnego to przede wszystkim domena PGNiG z Grupy Orlen, którego produkcja w Polsce w 2022 roku wyniosła ok. 3,43 mld m³ (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o kaloryczności 39,5 MJ/m3). To niewielki spadek w stosunku do roku 2021, kiedy wyniosła 3,51 mld m³. Obniżenie wolumenu produkcji spowodowane zostało wydłużeniem procesów inwestycyjnych wskutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021.

Ubiegłoroczna produkcja gazu ziemnego w kraju pokryła ponad 1/5 zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, potwierdzając tym samym swoje znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Aktualnie realizowane w Grupie Orlen projekty pozwolą w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć krajowe wydobycie do ok. 4 mld m³.

Trwa poszukiwanie węglowodorów

Spółki z Grupy Orlen prowadzą obecnie poszukiwania i wydobycie węglowodorów, w tym gazu ziemnego, w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie oraz na Litwie. Według stanu na 2022 rok, Grupa dysonuje udokumentowanymi rezerwami węglowodorów wynoszącymi łącznie 1279,6 mln boe (w tym udział gazu ziemnego na poziomie 73%), z czego 733,6 mln boe, a więc ponad połowa to udokumentowane źródła krajowe (w których udział gazu ziemnego wynosi 81%).

Średnia produkcja węglowodorów, zarówno gazu ziemnego, jak i ropy naftowej, realizowana w roku 2022 przez spółki wchodzące w skład Grupy Orlen wyniosła: 185,8 (k boe/d) i w podziale na poszczególne kraje przedstawiała się następująco: Polska 80,7 (k boe/d), Norwegia: 84,7 (k boe/d), Kanada 14,6 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d), Litwa 0,4 (k boe/d).

Udział gazu ziemnego wyniósł 74% i przedstawiał się następująco: Polska 62,3 (k boe/d), Norwegia: 62,4 (k boe/d), Kanada 7,5 (k boe/d), Pakistan 5,2 (k boe/d).

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 11.04.2023
Aktualizacja: 11.04.2023