Prezes bp w Polsce: To był wymagający czas

Udostępnij artykuł

[TYLKO U NAS – RAPORT 2023]
W tym roku oddaliśmy do użytku już kilkanaście nowych stacji i zabezpieczyliśmy kilka kolejnych, kluczowych lokalizacji przy drogach ekspresowych i autostradach. Ale inwestujemy też poza tego typu lokalizacjami, głównie w dużych miastach, a także mniejszych miejscowościach, lokalizacjach tranzytowych, gdzie uzupełniamy naszą sieć stacjami partnerskimi. Jednym słowem kontynuujemy stabilny rozwój – mówi prezes bp w Polsce, Bogdan Kucharski.

Bogdan Kucharski Stacje Paliw Sprzedaz Detaliczna RAPORT

Z jakimi wyzwaniami w ciągu ostatnich 12 miesięcy musiała się zmierzyć bp w działalności paliwowej?

Wojna w Ukrainie i będący jej efektem kryzys humanitarny i energetyczny w całej Europie miały wpływ zarówno na sytuację geopolityczną, jak i globalne poczucie bezpieczeństwa, ale także na rynki, klienta i jego potrzeby, no i oczywiście na oczekiwania wobec energii i środowiska.
Niepewność regulacyjna i zaopatrzeniowa to obecnie największe trudności branży paliwowej w Polsce. Problemem jest brak ważnych regulacji, które mogłyby ułatwić inwestowanie – m.in. chodzi o pakiet rozwiązań związanych z wdrażaniem dyrektywy RED2, który da jasną perspektywę oczekiwań rządu w tym zakresie, a także kontynuowanie przejmowania zapasów obowiązkowych paliw przez RARS, co uwolniłoby kapitał niezbędny do inwestycji. Pojawiła się niepewność zaopatrzeniowa wynikająca z połączenia Orlenu z Lotosem, a do tego sankcje w związku z wojną, zmniejszyły ilość alternatyw zaopatrzeniowych oraz ograniczyły dostęp do infrastruktury magazynowej dla paliw.
Wojna w Ukrainie znacząco zmieniła podejście do uzależnienia od węglowodorów. Jednakże do sukcesu transformacji energetycznej w naszym kraju potrzebne jest m.in. dobre prawo, które umożliwi inwestycje. Firmom prywatnym trudno planować długofalowe inwestycje przy niestabilnym systemie prawnym i podatkowym. Nie może mieć też miejsca ograniczanie wolnej konkurencji.
Szybka dekarbonizacja jest w naszym interesie, ponieważ coraz więcej podmiotów zwraca uwagę na pełny ślad węglowy produktów i usług, zwłaszcza z uwagi na przepisy w poszczególnych krajach, ale również przez wzgląd na podjęte przez poszczególne firmy własne zobowiązania . Część podmiotów uważnie przygląda się własnym inwestycjom w zamknięte systemy energetyczne, tzw. off-grid, aby mieć możliwość uniezależnienia się od niedostatków systemu infrastruktury i braku dostaw czystej energii. Ta koncepcja powinna być poparta zachętami inwestycyjnymi i odpowiednim systemem prawnym. Transformacja energetyczna będzie miała kluczowe znaczenie dla sposobu naszego funkcjonowania. Nie sposób jej przeprowadzić z dnia na dzień z uwagi na obecne zapotrzebowanie na energię, istniejącą infrastrukturę oraz skomplikowane procesy inwestycyjne i innowacje. Należy pamiętać, że inwestycje energetyczne to długofalowe planowanie, uzyskiwanie pozwoleń i realizacja wielkich projektów. Masowe inwestycje w energetykę odnawialną i niskoemisyjną wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Te środki w dużej mierze pochodzą z tradycyjnego biznesu. Zwroty z zielonych inwestycji, w związku z brakiem efektu skali, są nadal niższe niż te pochodzące z tradycyjnych źródeł. Nowe niskoemisyjne rozwiązania cały czas podlegają procesom rozwoju i komercjalizacji. W związku z tym transformacja energetyczna dokona się na drodze ewolucji, ponieważ okres przejściowy musi potrwać, a efekt końcowy będzie rewolucyjny.

Jakie perspektywy widzi Pan dla bp oraz dla rynku w najbliższych miesiącach?

Po ostatnich 3 latach: pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie wiemy, że trzeba być przygotowanym na nieprzewidywalne. Branża paliwowa jest swoistym barometrem aktywności gospodarczej. Przy wzroście gospodarki i PKB zawsze można się spodziewać, że przyspieszy też popyt na paliwa. Natomiast kiedy tempo wzrostu PKB słabnie, widać to również od razu w spadku popytu.
To będą trudne miesiące ze względu na sytuacje gospodarcza oraz okoliczności związane z wyborami.
Wchodzimy też w okres intensywnej transformacji energetycznej, w ramach której paliwa węglowodorowe będą stopniowo zastępowane alternatywami. Dlatego tak ważne jest stworzenie przejrzystej struktury regulacyjnej dla przedsiębiorców, umożliwiającej prowadzenie inwestycji. W związku z sytuacją geopolityczną, doświadczamy turbulencji, ale docelowo będą one miały znaczący wpływ na kształt i tempo transformacji energetycznej.
Nie zmienia się nasza perspektywa globalna: przekształcamy się z międzynarodowej firmy naftowej wydobywającej zasoby, w zintegrowaną firmę energetyczną, której głównym celem będzie dostarczanie klientom rozwiązań energetycznych. Nasza strategia pozostaje niezmieniona – koncentrujemy się na inwestowaniu w nasze katalizatory zmiany (bioenergia, oferta convenience, punkty ładowania elektrycznego, surowce odnawialne i wodór), a jednocześnie na inwestowaniu w dzisiejszy system energetyczny. Na dłużej zachowamy pewne aktywa związane z ropą i gazem.
Aby zakończyć optymistycznym akcentem – wierzę, że długoterminowe perspektywy dla rozwoju polskiej gospodarki cały czas są bardzo dobre, choć najbliższych kilka kwartałów wciąż będzie obarczone dużą zmiennością.

* Cały komentarz Bogdana Kucharskiego, prezesa bp w Polsce do przeczytania w najnowszym Raporcie 2023 – Stacje Paliw – Sprzedaż Detaliczna.

RAPORT 2023 – STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacje Paliw Sprzedaz Detaliczna RAPORT okladka RM

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 02.11.2023
Aktualizacja: 02.11.2023