Zarząd PKN Orlen rekomenduje wypłatę dywidendy

Udostępnij artykuł

Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2022 rok na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna ze wstępną rekomendacją ogłoszoną pod koniec lutego br. podczas prezentacji aktualizacji strategii Grupy Orlen do 2030 r. Zgodnie z jej założeniami intencją spółki jest utrzymanie progresywnej polityki dywidendowej przy ambitnym programie inwestycyjnym. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Orlen i Lotos Daniel Obajtek

Jeśli zaproponowana przez zarząd PKN Orlen wysokość dywidendy za 2022 rok spotka się z akceptacją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł.

– Jako połączony, silniejszy i w pełni zdywersyfikowany koncern chcemy dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Dlatego podtrzymujemy wstępne deklaracje i utrzymujemy rekomendację dla Walnego Zgromadzenia, aby wypłacić dywidendę na historycznie wysokim poziomie 5,5 zł na akcję. To efekt przede wszystkim skutecznie zrealizowanych procesów konsolidacji i ważnych inwestycji, które umożliwiły wzmocnienie kondycji finansowej całej Grupy Orlen. Bardzo mocna, stabilna pozycja daje nam nie tylko możliwość realizacji coraz atrakcyjniejszej polityki dywidendowej, ale pozwala także na dalszy dynamiczny rozwój Grupy Orlen – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

LIDERZY RYNKU – DOSTAWCY DLA STACJI PALIW – RAPORT 2023
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Liderzy Rynku Dostawcy dla Stacji Paliw RAPORT okladka

Wraz z aktualizacją Strategii do 2030 roku, opublikowaną w lutym 2023 roku, koncern zaprezentował nowe, atrakcyjne możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Nowa polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana. Wynosi ona 4 zł na akcję za 2022 roku i będzie rosnąć w tempie 0,15 zł rocznie do poziomu 5,20 zł w 2030 roku. Zarekomendowany przez Zarząd PKN Orlen poziom dywidendy z zysku za 2022 rok, w wysokości 5,50 zł na akcję, jest zgodny z tymi założeniami.

Zarząd koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2023 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2023 roku.

źródło: PKN Orlen

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 28.04.2023
Aktualizacja: 28.04.2023