Zgoda dla Eneris na przejęcie eMila – do transakcji jeszcze nie doszło

W połowie czerwca br., dwa tygodnie po wniosku o zezwolenie na koncentrację, prezes UOKiK wydał pozytywną decyzję w tej sprawie, ale do transakcji zakupu sieci 30 automatycznych stacji eMila nadal nie doszło – wynika z informacji uzyskanych przez redakcję portalu Petrolnet.pl

O oficjalnym wniosku Eneris Paliwa w sprawie przejęcia części mienia BM Reflex informowaliśmy 6 czerwca br., kiedy UOKiK opublikował oficjalny komunikat.

Czytaj więcej: Eneris Paliwa wnioskuje o przejęcie sieci eMila
Zgoda UOKiK – brak transakcji

Już 14 czerwca br., czyli dwa tygodnie od wpłynięcia wniosku, prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Eneris paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie części mienia należącego do BM Reflex sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, w zakresie wskazanym we wniosku.

Od wydania decyzji przez UOKiK do dzisiaj (tj. na dzień 3 września 2019 r.) minęło półtora miesiąca, a o finalizacji transakcji nic nie wiadomo. BM Reflex nadal zarządza marką eMila. Redakcja Petrolnet skontaktowała się z przedstawicielami BM Reflex, właściciela sieci stacji automatycznych – powiedziano nam, że firma nie udziela informacji w tej sprawie.

Natomiast Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor ds. komunikacji Eneris, na pytanie czy transakcja została sfinalizowana, również odpowiedziała krótko – „sprawa jest w toku”.

Koncesja OPC

Tydzień po wniosku do UOKiK – 7 czerwca br. – Eneris Paliwa złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Z informacji przekazanych naszej redakcji przez biuro prasowe URE wynika, że czas trwania postępowania o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi w dużym stopniu zależy od tego, jak został przygotowany wniosek. W sytuacjach, gdy wniosek jest dobrze przygotowany, postępowanie kończy się średnio po 1,5 miesiąca. W sytuacjach, gdy wniosek wymaga uzupełnień, czas postępowania jest analogiczny do czasu uzupełnienia wniosku. Średnio trwa to ok. 3-4 miesięcy, ale zdarzają się postępowania trwające dłużej.

Biorąc po uwagę powyższe informacje, prawdopodobne jest, że transakcja między Eneris a BM Reflex mogłaby zostać sfinalizowana jeszcze w 2019 roku. Czas oczekiwania Eneris Paliwa na wydanie koncesji OPC będzie zależny od jakości i komplementarności złożonego przez firmę wniosku.

Do zakupu sieci najprawdopodobniej dojdzie po spełnieniu przez Eneris Paliwa wszystkich formalnych wymogów. O poważnym zamiarach spółki może świadczyć fakt, że jeszcze w maju br. zostały powołane spółki Eneris Paliwa Hurt i Eneris Paliwa Detal – ułatwiające debiut na rynku paliw ciekłych w Polsce.

O wnioskodawcy

Eneris Paliwa jest częścią Grupy Eneris, ale nie można o niej znaleźć informacji na oficjalnej stronie Grupy, na której możemy jak na razie przeczytać o Eneris Surowce, Eneris Energia i Eneris Woda. Być może usprawiedliwi ten fakt informacja, że Eneis Paliwa nie prowadzi działalności operacyjnej. Wiadomo, że została założona w 2015 roku, a od maja 2018 roku jej prezesem jest Andrzej Niedbalski, który w latach 2009-2016 pełnił funkcję prezesa Orlen Paliwa.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.