ZWZ Grupy Lotos powołało nowych członków RN

Udostępnij artykuł
W dniu 30 czerwca 2021 roku zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos powołało do rady nadzorczej spółki XI kadencji Katarzynę Maćkowską oraz Rafała Włodarskiego.

Rafał Włodarski jest radcą prawnym z ponad 10-letnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego, polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach. Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej, jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Rafał Włodarski jest obecnie zastępcą dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku, przekraczających łączną wartość 10 mld zł.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku, po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, został wpisany na listę radców prawnych.

Katarzyna Maćkowska jest adwokatem oraz pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na KUL. W 2005 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadano jej stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, w 2013 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych; od 2005 r. zatrudniona na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (od 2016 r. na stanowisku profesora); w latach 2005-2016 Dyrektor Centrum Prawa Amerykańskiego KUL. Od 2015 r. koordynator polsko-amerykańskiego stypendium Hill-Sadowski Scholarship, od 2017 r. członek Komisji Dyscyplinarnej KUL ds. Pracowników.

Od 2013 r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Lublinie zajmującą się m.in. prawem gospodarczym, prawem karnym gospodarczym oraz skarbowym. Od 2006 r. współpracuje z Center for International Legal Studies w Salzburgu zrzeszającym amerykańskich prawników.

W 2019 r. otrzymała stypendium Fulbrighta jako Scholar-in-Residence w Delta State University, Cleveland, Missisipi – finansowane przez Departament Stanu USA.

Obecnie prowadzi badania naukowe w zakresie Nowego Zarządzania Publicznego w USA. Autorka ekspertyz prawnych w przedmiocie prawa amerykańskiego, w tym handlowego.

Otrzymała Nagrodę Rektora KUL: w 2006 r. indywidualną III stopnia za wybitną działalność organizacyjną oraz w 2011 r. zespołową IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wyników kształcenia.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 02.07.2021
Aktualizacja: 02.07.2021