Eneris chce przejąć Onico

W dniu 30 sierpnia br. firma Eneris Fuels Société Anonyme z siedzibą w Frisange (Luksemburg) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Onico z siedzibą w Warszawie.

– Zgłaszana transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotyczy ona przejęcia kontroli przez Eneris Fuels Société Anonyme poprzez jej podmioty zależne nad spółką Onico z siedzibą w Warszawie oraz jej podmiotami zależnymi – czytamy w komunikacie opublikowanym przez UOKiK w dniu 2 września br.

To nie pierwsze w tym roku pismo spółki z Grupy Eneris skierowane do UOKiK. W dniu 31 maja br. Eneris Paliwa złożyła wniosek o pozwolenie na zakup części mienia m.in. w postaci sieci 30 automatycznych stacji eMila od firmy BM Reflex. Mimo pozytywnej zgody wydanej 14 czerwca br. przez prezesa UOKiK, do transakcji nadal nie doszło.

Czytaj więcej: Zgoda dla Eneris na przejęcie eMila – do transakcji jeszcze nie doszło

Onico prowadzi działalność związaną z obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych. Obecnie, w związku z brakiem możliwości uniknięcia likwidacji spółki i restrukturyzacji jego działalności, rozpoczęła przygotowywanie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Eneris Fuels Société Anonyme (fr. Société Anonyme = pol. spółka akcyjna) obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy do Grupy Kapitałowej Eneris, której właścicielem jest Artur Dela. Zainteresowanie Grupy przejmowaniem firm z branży paliw ciekłych, zarówno z sektora hurtowego, jak i detalicznego może oznaczać, że już niedługo na polskim rynku może pojawić się nowy gracz.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.