Unimot z nowym akcjonariuszem

Udostępnij artykuł

Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz spółki deweloperskiej Atal został nowym akcjonariuszem spółki Unimot. Juroszek został trzecim, największym akcjonariuszem firmy. Przedsiębiorca nabył akcje spółki m.in. za pośrednictwem fundacji rodzinnej oraz firmy Juroszek Holding.

Unimot Petrolnet

O sprawie zakupu akcji przez Zbigniewa Juroszka poinformował Unimot:

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że 10 stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 z 9 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami „Ustawa”) o nabyciu w dniu 8 stycznia 2024 r. 149.900 sztuk akcji Unimot Spółka Akcyjna, które spowodowało przekroczenie przez Fundację Zbigniewa Juroszka Fundację Rodzinną łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi 5% ogólnej liczby głosów w spółce Unimot S.A.

Łącznie Emitent otrzymał dwa zawiadomienia związane z wyżej wymienioną transakcją, tj.:

  1. od Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacji Rodzinnej o przekroczeniu przez tę Fundację łącznie z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi 5% ogólnej liczby głosów w spółce Unimot S.A.,
  2. od Zbigniewa Juroszka o nabyciu pośrednim akcji Unimot S.A.

Zbigniew Juroszek ma obecnie 6,79% kapitału zakładowego oraz 6,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Nowy akcjonariusz poinformował, że transakcja ma charakter długoterminowej inwestycji kapitałowej.

Stacja Benzynowa & Convenience Store
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

SB CS okladka

Do sprawy zakupu akcji odniósł się także prezes Unimotu Adam Sikorski.

Bardzo się cieszę, że do grona naszych akcjonariuszy Unimot SA dołączyła rodzina Juroszek. Szczególnie, że ma to być długoterminowa inwestycja. Informacyjnie, stan posiadania akcji naszej rodziny bez zmian – napisał w serwisie X Adam Sikorski, prezes Unimotu.

źródło: Unimot

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 11.01.2024
Aktualizacja: 11.01.2024