Veolia i Ekoen wspólnie rozbudują infrastrukturę ładowania

Udostępnij artykuł
Veolia Energy Contracting Poland oraz Ekoen podpisały 8 grudnia 2021 roku porozumienie na rzecz rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Obie firmy zgodnie podkreślają, że jest to kluczowy element dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

Współpraca pomiędzy Veolią a Ekoenem ma wymiar praktyczny oraz analityczny. Celem przyszłych działań jest identyfikacja lokalizacji pod budowę ultraszybkich hubów Ekoen, instalowanych w miejscach, w których Veolia posiada swoje zakłady produkcyjne – ciepłownie i elektrociepłownie. Ponadto firmy opracują zbiór rekomendacji służących polepszaniu jakości świadczonych usług w obszarze elektromobilności.

Veolia, aspirująca do roli lidera transformacji ekologicznej w Polsce, prowadzi już szereg projektów dekarbonizacyjnych w zakresie gospodarki odpadowej i energetycznej oraz działania z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego dla instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zobowiązaniem Veolii w Polsce jest wyeliminowanie węgla w swoich instalacjach do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2050 r.

Ekoen to ekspercka firma specjalizująca się w świadczeniu ogólnodostępnych usług ładowania pojazdów elektrycznych, realizująca Program Ekoen-100 polegający na budowie 100 wielostanowiskowych hubów ultraszybkiego ładowania w Polsce do 2026 r.

Partnerstwo z Ekoen to kolejny krok Veolii w procesie transformacji ekologicznej w obszarze zrównoważonej mobilności. Chcemy wykorzystać nasze lokalne kompetencje oraz globalne doświadczenie w efektywnym zarządzaniu energią w czasach rosnącego zapotrzebowania na nią. Rozwijamy projekty oparte o odnawialne źródła energii, magazynowanie energii i pojazdy elektryczne, zgodnie z naszą misją odnawiania zasobów świata – mówi Krzysztof Zamasz, prezes zarządu Veolia Energy Contracting Poland, dyrektor handlowy, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce.

Naszym intencją jest nawiązanie strategicznej współpracy, której celem jest zapewnienie przez Ekoen świadczenia usług ładowania dla mieszkańców oraz firm w Polsce w synergii z celami i działaniami Veolia Contracting Poland w obszarze projektów smart city – mówi Bartosz Kubik, prezes zarządu Ekoen.

Źródło: Ekoen

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Opublikowano: 10.12.2021
Aktualizacja: 10.12.2021